Tag: artikel

Artikel: hoe/waar vind je een wetenschappelijk artikel?

Doorzoek een databank

Een wetenschappelijk artikel kan je het best zoeken via een databank. Er bestaan zowel algemene databanken (bv. Google Scholar, Scopus, Web of Science) als disciplinespecifieke databanken (bv. PubMed voor gezondheidswetenschappen). In die databanken vind je terug of UGent toegang heeft tot de volledige …

   Lees verder

Auteurschap: auteursrollen (contribution disclosure – author(ship) contribution statements)

Auteurschap

Erkenning voor de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie, gebeurt vandaag in hoofdzaak via het, al dan niet, opnemen van de namen van (individuele) bijdragers op een (min of meer) beperkte namenlijst verbonden aan die publicatie.

De plaats op deze lijst bepaalt niet zelden het ‘belang’ …

   Lees verder

Auteurschap: wanneer kan iemand als auteur worden opgenomen?

De voorwaarden

 • Onderzoekers die op een significante manier bijdragen aan de totstandkoming van de publicatie worden toegevoegd aan de auteurslijst. “Auteurs worden geacht een aanzienlijke bijdrage te hebben geleverd aan het ontwerp van het onderzoek, de verzameling van relevante gegevens of analyse en interpretatie van de resultaten.” (Europese gedragscode voor …
   Lees verder

Auteurschap: wat is het beleid aan de UGent?

Auteurschap 

Auteurschap houdt verband met de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie. Verschillende belanghebbenden binnen de wetenschap (onderzoeksinstellingen, faculteiten, financiers, uitgeverijen, tijdschriften, …) hebben standaarden ontwikkeld om dit aspect van wetenschappelijk publiceren te regelen. 

Auteurschap is een belangrijke (mede)factor voor de academische impact en de reputatie van individuele onderzoekers …

   Lees verder

Automatisch op de hoogte blijven van recente publicaties: hoe doe je dat?

Op de website van JournalsTOCs vind je inhoudstafels van heel wat wetenschappelijke tijdschriften. Na (gratis) registratie kan je ook e-mailmeldingen ontvangen van nieuwe publicaties.

Daarnaast bieden de meeste (wetenschappelijke) databanken de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van recente toevoegingen via e-mail of RSS-feed.

   Lees verder

Bronnen: primaire, secundaire en tertiaire bronnen

Wat zijn primaire bronnen?

Primaire bronnen zijn bronnen geschreven (of gemaakt) door een oorspronkelijke auteur. Bij de exacte wetenschappen zijn dat labologboeken, artikels waarin je je onderzoek uiteenzet, de data die je hebt verzameld, etc. Voor literatuurwetenschappen zijn dat romans, gedichten, theaterteksten, etc. Ook voorwerpen kunnen primaire bronnen zijn, zoals …

   Lees verder

Collaboratief aan een artikel schrijven: wat zijn de mogelijkheden?

Tegenwoordig worden veel projecten als team uitgevoerd en schrijfopdrachten zijn daarop geen uitzondering. Het kan een uitdaging zijn om efficiënt samen te werken aan dezelfde tekst, zeker als je het contact met je co-auteurs vooral online verloopt. Gelukkig zijn er een aantal online tools waarmee je in realtime en …

   Lees verder

Creative commons: open licentie voor werken met copyright

Algemeen

Een Creative Commons licentie (of CC-licentie) is een open licentie. Dankzij dit soort licenties kan je werken met copyright volgens internationaal erkende standaarden hergebruiken. Dit heet "upfront license" en betekent dat je niet op voorhand toestemming moet vragen om het werk te lezen, delen of gebruiken; je krijgt automatisch …

   Lees verder

EndNote: dubbele referenties verwijderen

Dubbele referenties kun je in één klik allemaal laten verwijderen of één per één manueel.

 • Manueel
  • Ga naar het menu References > Find Duplicates
  • Om de juiste van beide referenties te bewaren, klik je op Keep This Record. Met de knop Skip kan je beide versies behouden.


   

    …    Lees verder

  EndNote: hoe grote aantallen referenties importeren vanuit Web of Science?

  Er kunnen tot en met 1000 referenties tegelijk geïmporteerd worden:   Export > EndNote Desktop > Records from [1] to [1000]              Lees verder

  EndNote: hoe kan je grote aantallen referenties importeren vanuit Embase?

  Er kunnen tot en met 10.000 referenties geëxporteerd worden.   Via 'Select number of items' boven de zoekresultaten kan je aanduiden hoeveel items je wil exporteren wanneer het over grote aantallen gaat:       Vervolgens klik je boven de zoekresultaten naast 'Results' op Export > RIS Format 'Mendeley, EndNote) …    Lees verder

  EndNote: hoe kan je je library delen via EndNote Online?

  Een library delen kan via het synchroniseren van je EndNote desktop versie met je EndNote Online.    Synchroniseren Alvorens te beginnen met het opzetten van de Sync via Edit > Preferences > Sync moet er een goede backup van de library gemaakt zijn! Sommige gebruikers hebben al een account aangemaakt …    Lees verder

  EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit ClinicalTrials.gov?

  TIP 1: Als je niet ál je zoekresultaten wil exporteren, dien je eerst de gewenste referenties te selecteren. Vervolgens worden deze automatisch tijdelijk bewaard bij 'Saved studies', zie knop rechtsboven.

  • Open je lijst met opgeslagen referenties door te klikken op Saved Studies > Download (rechtsboven)
  • Selecteer het bestandsformaat: Plain text …
     Lees verder

  EndNote: hoe kan je velden personaliseren?

  Klik op Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types   Voeg nieuwe velden toe bij de Custom velden (zie afbeelding). Neem bij voorkeur een veld dat nog niet automatisch wordt ingevuld door EndNote bij een bepaalde Reference Type (bijv. Custom 3 in geval van een Journal Article …    Lees verder

  EndNote: tags toevoegen aan een set van referenties

  Bijvoorbeeld: keyword X toevoegen aan een set van referenties of de naam van de databank toevoegen waaruit de referenties gehaald werden?   Via het menu Library > Change/Move/Copy Fields > Selecteer het veld dat je wilt bewerken en vul aan. Je kan hiervoor de velden 'Custom' gebruiken.      Lees verder

  EndNote: wat is een Compressed Library en waarvoor gebruik je dit?

  Een Compressed Library is een gecomprimeerde library die zowel je .enl-bestand als geassocieerde .data-folder in 1 bestand bevat. Dat bestand heeft een .enlx- extensie. Een goed advies is om regelmatig een Compressed Library te maken en op een veilige plaats te bewaren bij wijze van back-up van je library.   …    Lees verder

  EndNote: wat is een Traveling Library en waarvoor gebruik je dit?

  Een Traveling Library is een aparte bibliotheek waarin enkel die referenties uit één bepaalde tekst voorkomen. Dat zijn doorgaans heel kleine bibliotheken, die als dusdanig heel gemakkelijk met het manuscript mee verstuurd kunnen worden naar een uitgever, tijdschrift, editor, of andere. Een Traveling Library kan je aanmaken vanuit Word.   Anderzijds …    Lees verder

  EU funding: wat zijn de Open Access verplichtingen voor publicaties in een Horizon Europe project?

  Open Access mandaat voor Horizon Europe projecten

  De Europese Commissie voert Open Science hoog in het vaandel. Haar beleid steunt op 2 belangrijke pijlers:

  • Open Access to scientific publications
  • Research data management

  Deze tip legt uit hoe te voldoen aan het Open Accessmandaat dat voor alle Horizon Europe-projecten geldt. Voor …

     Lees verder

  Kritisch lezen: hoe lees je een wetenschappelijk artikel?

  Een wetenschappelijk artikel omvat soms weinig pagina's maar heeft meestal een hoge informatiedichtheid. Het vergt dus wel wat moeite van de lezer.

  Algemene tips
  • Onderscheid artikels met een "correlatief" verband (iets lijkt een effect op iets anders te hebben; statistisch verband) van die met een "causaal" (oorzakelijk) verband.
  • Maak aantekeningen terwijl je leest …
     Lees verder

  Open Research Europe: wat is het?

  Wat is het?

  Open Research Europe (ORE) is een publicatieplatform waar onderzoekers met een Europese Horizon 2020 of Horizon Europe gratis in open access kunnen publiceren.

   

  Het ORE platform is opgericht met de bedoeling onderzoekers met een Europese beurs een plaatst te geven om kosteloos in open access te …

     Lees verder

  ProQuest: introductie

  ProQuest is een portaal van wetenschappelijke databanken. De UGent is geabonneerd op 17 databanken:

  • Acta Sanctorum
  • APA PsycArticles
  • Avery Index to Architectural Periodicals
  • C19: The Nineteenth Century Index
  • Coronavirus Research Database
  • Early Modern Books
  • Ebook Central
  • Gerritsen Women's History Collection of Aletta H. Jacobs
  • MEDLINE
  • Patrologia Latina
  • Performing Arts Periodicals …
     Lees verder

  Publiceren: hoe dien je een artikel in bij een wetenschappelijk tijdschrift?

  Hoe krijg je je artikel gepubliceerd in een tijdschrift? Hoe kies je het juiste tijdschrift? Hieronder vind je een selectie van tips die algemeen van toepassing zijn.   Voor publicatie binnen de medische wetenschappen geeft het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG) ter aanvulling nog een aantal tips.

  Voor publiceren …

     Lees verder

  Publiceren: wat kan de Universitaire Stichting voor mij betekenen?

  De Universitaire Stichting kan onder voorwaarden ondersteuning bieden bij het publiceren in en van wetenschappelijke:

  • boeken
  • tijdschriften
  • artikels 

  Meer info hierover vind je op de website van de Universitaire Stichting.

     Lees verder

  Retraction Watch: wat is het?

  Retraction Watch is een databank die publicaties verzamelt die ingetrokken (retractions) of gecorrigeerd (corrections) zijn, of waar vraagtekens (expressions of concern) over geuit zijn. Bij de databank hoort een blog waarin sommige ingetrokken publicaties worden besproken. Retraction Watch bestaat sinds 2010. Je vindt er dus geen oudere publicaties. Het ouderbedrijf van …

     Lees verder

  Scopus versus Web of Science - de verschillen

  In de markt voor multidisciplinaire citatiedatabanken zijn Web of Science (WoS) en Scopus de twee grote spelers.

  Web of Science bestaat al lang (sinds 1961) en heeft een gevestigde reputatie. Scopus is jonger (2004) maar is intussen ook wereldwijd bekend als 'de andere professionale citatiedatabank'. Beide databanken zijn steeds meer …

     Lees verder

  SFX

  De link resolver SFX probeert je op basis van de bibliografische gegevens naar de fulltext te leiden. Als de fulltext niet beschikbaar is, gaat SFX na of er een alternatief voorhanden is (bv. in gedrukte vorm of via documentlevering (IBL)).

  Afhankelijk van waar of hoe het tijdschrift/boek ter …

     Lees verder

  Toegang op afstand & VPN

  Om intellectueel eigendom te beschermen, zijn de meeste elektronische bronnen (databanken en tijdschriften) alleen toegankelijk vanop het UGent computernetwerk, dus niet voor externen. Die bronnen hebben in de catalogus de indicatie "enkel UGent". Je kan die bronnen echter ook buiten de UGent-campussen bekijken.

   

  Toegang op afstand via Athena …    Lees verder

  Zichtbaarheid van onderzoek: stappen om je zichtbaarheid te verhogen

  Een goede zichtbaarheid van wetenschappelijke output zorgt voor een groter bereik en mogelijks grotere impact van het werk van de onderzoeker, zowel op wetenschappelijk, maatschappelijk, als economisch vlak. 

  Gebruik onderstaand stappenplan als leidraad om de zichtbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te promoten:

  1. Registreer een ORCID iD

  Via de Create & …

     Lees verder

  Zoeken: citatiezoeken

  Citatiezoeken kan vooruit en achteruit in de tijd gaan. Als je vooruit in de tijd gaat, ga je op zoek naar bronnen die jouw bronnen citeren. Als je achteruit in de tijd gaat, kijk je naar welke bronnen jouw bron citeerde, ook wel sneeuwbalzoeken genoemd. 

   

  Voordelen

  Citatiezoeken kan je …

     Lees verder

  Zoeken: sneeuwbalzoeken

  Bij sneeuwbalzoeken vertrek je vanuit de literatuurlijst oftewel bibliografie achterin het door jou geraadpleegde werk om andere verwante werken te vinden, die de auteur bij het schrijven van zijn publicatie heeft gebruikt.

  Je werkt zo altijd terug in de tijd, want de literatuur in de bibliografie is altijd ouder dan …

     Lees verder