Zoeken: sneeuwbalzoeken

Bij sneeuwbalzoeken vertrek je vanuit de literatuurlijst oftewel bibliografie achterin het door jou geraadpleegde werk om andere verwante werken te vinden, die de auteur bij het schrijven van zijn publicatie heeft gebruikt.

Je werkt zo altijd terug in de tijd, want de literatuur in de bibliografie is altijd ouder dan de onderhavige publicatie zelf. In de databank Web of Science staan die geraadpleegde werken onder "cited references". 

Als je liever vooruitgaat in de tijd (werken raadplegen die het artikel hebben geciteerd dat je aan het lezen bent), probeer dan eens citatiezoeken.

Bronvermelding

Hogeschool van Amsterdam. "Sneeuwballen". Zoeklicht naslag. https://zoeklichtnaslag.hva.nl/zoeken/zm_sneeuwballen.html Geraadpleegd 15 september 2022.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 1 september 2023 16:24