Open Research Europe: wat is het?

Wat is het?

Open Research Europe (ORE) is een publicatieplatform waar onderzoekers met een Europese Horizon 2020 of Horizon Europe gratis in open access kunnen publiceren.

 

Het ORE platform is opgericht met de bedoeling onderzoekers met een Europese beurs een plaatst te geven om kosteloos in open access te kunnen publiceren en te voldoen aan de Open Access regulering van de EC.  Open Research Europe vraagt ook open toegang tot onderzoeksdata ter ondersteuning van het artikel volgens het principe ‘zo open mogelijk, zo gesloten als nodig’, en het beleid van Horizon 2020.

 

Hoe werkt het?

Het Open Research Europe platform heeft een systeem van open peer review. Dit betekent dat, na een eerste interne check, een preprint van de publicatie openbaar beschikbaar is en de review samen met de naam van de reviewers publiek toegankelijk zijn. Auteurs worden aangemoedigd om herziene versies van hun artikel te publiceren. Alle versies van een artikel zijn gekoppeld en onafhankelijk citeerbaar.

Het uiteindelijke geaccepteerde artikel wordt als zodanig aangeduid en verzonden naar grote indexeringsdatabases en repositories

Voordelen

  • Kosteloos: Het Open Research Europe platform maakt het voor onderzoekers mogelijk om kosteloos in open access te publiceren en zo te voldoen aan de Open Access mandaat van Horizon 2020 en Horizon Europe. Er zijn dus geen APCs.
  • Voldoet aan Open Access Mandaat van Horizon 2020 en Horizon Europe
  • Open: Artikels worden gepubliceerd onder een CC-BY licensie voor publicaties en een CC-0 licentie voor data.
  • Snel en transparant: Het ORE platform maakt gebruik van een open research publishing-model: publicatie zijn binnen enkele dagen na indiening publiek, gevolgd door een transparante open peer review.

Let op

  • Enkel artikels die voortkomen uit onderzoek van Europese onderzoek beurzen Horizon 20200 en Horizon Europe zijn ontvankelijk. Ook na de einddatum van het project kan je nog publiceren op het platform.
  • Een gepubliceerd artikel kan geen tweede keer gepubliceerd worden in een ander tijdschrift of platform. Het artikel in een institutionele repository deponeren kan wel.

 Meer informatie vind je in Open Research Europe FAQ

Bronvermelding

https://open-research-europe.ec.europa.eu/

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 27 maart 2024 12:05