EndNote: hoe kan je velden personaliseren?

Klik op Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types
 
Voeg nieuwe velden toe bij de Custom velden (zie afbeelding). Neem bij voorkeur een veld dat nog niet automatisch wordt ingevuld door EndNote bij een bepaalde Reference Type (bijv. Custom 3 in geval van een Journal Article)
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 24 mei 2023 14:33