Tag: gismo

FINPRO: welke ondersteuning biedt een front officer voor mijn projecten?

Tijdens alle cruciale fasen van de projectcyclus (van aanvraag tot afsluiting) kan een budgethouder beroep doen op de ondersteuning van een front officer voor het financieel beheer van onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Voor elke vakgroep is er minstens één front officer aangesteld. Deze financiële expert kan onder meer worden geraadpleegd voor …

   Lees verder

FWO: welke rapporteringsverplichtingen gelden voor FWO-projecten en hun onderzoeksoutput?

Wat verplicht FWO?

Het FWO verplicht dat alle informatie over onderzoeksresultaten aangeleverd wordt aan het FRIS-onderzoeksportaal als deze resultaten voortkomen uit een project dat minstens gedeeltelijk gefinancierd wordt met FWO-middelen. Aan de UGent wordt het nakomen van deze verplichting ondersteund via GISMO en Biblio.  Vanuit deze institutionele systemen …

   Lees verder

GISMO: hoe koppel ik een DMP aan mijn project?

 

GISMO fungeert als databank van alle (onderzoeks)projecten aan de UGent.

Toegang tot GISMO met uw UGent-gegevens via http://gismo.ugent.be

Kies vervolgens voor de tab Project. Via het blokje overzicht krijgt u een lijst van al uw afgelopen en lopende projecten.

Wat is een DMP?

Een datamanagementplan (DMP) is een document …

   Lees verder

GISMO: module Project - aanvraag indienen

GISMO laat toe om aanvragen voor BOF- en IOF-financiering elektronisch in te dienen. De omzetting van de gekende oproepen gebeurt stapsgewijs, sommige oproepen verlopen nog via de papieren weg. Of een aanvraag op papier (= pdf per e-mail) of via GISMO ingediend moet worden, staat vermeld op de specifieke webpagina. …

   Lees verder

GISMO: Research Explorer

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, apparatuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie …

   Lees verder

GISMO: waarom kan ik mijn project niet terugvinden in de research explorer of Biblio?

GISMO fungeert als de databank voor onderzoeksprojecten (en bij uitbreiding onderwijsprojecten) van UGent-onderzoekers.

Vanuit GISMO wordt de informatie dan gedeeld met eigen en externe systemen (bijv. Biblio, research explorer, FRIS-portaal, ...).

Algemene info
  • In GISMO kan je projectinformatie toevoegen en aanpassen via de projectfiche (indien je hiertoe de nodige rechten …
   Lees verder

GISMO: wat is het?

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, infrastructuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie …

   Lees verder

Zichtbaarheid van onderzoek: stappen om je zichtbaarheid te verhogen

Een goede zichtbaarheid van wetenschappelijke output zorgt voor een groter bereik en mogelijks grotere impact van het werk van de onderzoeker, zowel op wetenschappelijk, maatschappelijk, als economisch vlak. 

Gebruik onderstaand stappenplan als leidraad om de zichtbaarheid van wetenschappelijk onderzoek te promoten:

1. Registreer een ORCID iD

Via de Create & …

   Lees verder