FINPRO: welke ondersteuning biedt een front officer voor mijn projecten?

Tijdens alle cruciale fasen van de projectcyclus (van aanvraag tot afsluiting) kan een budgethouder beroep doen op de ondersteuning van een front officer voor het financieel beheer van onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Voor elke vakgroep is er minstens één front officer aangesteld. Deze financiële expert kan onder meer worden geraadpleegd voor budgetcontroles, salarisramingen, doorstortingen en financiële rapporteringen. Met de financiële richtlijnen in het achterhoofd houdt een front officer de budgetmiddelen doorheen de loop van het project in de gaten en staan zij in nauw contact met het secretariaatspersoneel en de collega’s van de centrale administratie (de zogenaamde back officers), zodat de besteding van het budget op de best mogelijke manier en volgens alle financiële afspraken en richtlijnen gebeurt.

Wil je te weten komen wie jouw front officer is? Raadpleeg dan de ledenlijst: http://www.ugent.be/wieismijnfo

Meer informatie over het FO-model en andere aspecten van financieel projectbeheer: http://www.ugent.be/finpro

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 19 februari 2024 16:48