GISMO: Research Explorer

GISMO is het onderzoeksinformatiesysteem van de Universiteit Gent (voluit: 'Geïntegreerd InformatieSysteeM voor Onderzoek'). Het systeem ondersteunt twee doelstellingen: (1) databank van alle onderzoeksgerelateerde informatie (onderzoekers met hun loopbaan en expertise, projecten, publicaties en andere output, activiteiten, apparatuur etc.) en (2) ondersteuning voor onderzoeksgerelateerde workflows (aanvraag en management van projecten, registratie en beheer van onderzoeksoutput en -activiteiten, rapporten etc.).

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/onderzoek-onderwijs/onderzoek/financiering-admin/administratie/gismo/overzicht.htm

Sinds januari 2021 vormt GISMO ook de basis van een portaal over UGent-onderzoek, de Research Explorer - bereikbaar via http://research.ugent.be. Via dit portaal kunnen interne en externe geïnteresseerden op zoek naar onderzoekers aan de UGent, hun expertise en output.

Het gaat om een eerste versie. Naarmate GISMO meer en kwaliteitsvollere data vergaart, zal het portaal uitgebreid worden met nieuwe informatie.

Wat vind je in de explorer?

 • Onderzoeker:
  • De explorer bevat een profielpagina voor (historische en huidige) onderzoekers. Personen worden als 'onderzoeker' getypeerd wanneer men ten minste aan één project of publicatie is verbonden. Als je vindt dat je ten onrechte bent opgenomen of ontbreekt in de explorer, mag je steeds contact opnemen met de GISMO-helpdesk.
  • De profielpagina bevat de voornaamste elementen over onderzoek (expertise, disciplinecodes, link naar bibliografie en ORCID), affiliaties met vakgroep en SVO (cf. supra) en minimale contactgegevens (e-mail en telefoonnummer).
   • De explorer toont je voorkeursnaam.
   • Je telefoonnummer(s) aanpassen: via Apollo
   • Op het niveau van een persoon wordt de tab Activiteiten enkel afgebeeld in zoverre er activiteiten werden ingebracht via GISMO. Prijzen werden in deze versie nog niet opgenomen.
   • Trefwoorden, disciplinecodes, andere online profielen (bijv. Twitter, Instagram, LinkedIn, eigen webpagina) en bio worden beheerd via de module Persoon in GISMO.
 • Organisatie:
  • Je affiliatie met de formele structuur van de UGent, nl. vakgroep (en afdeling/directie)
  • In een eerste fase vindt men bij samenwerkingsverbanden voor onderzoek (SVO's) enkel de coördinator en medecoördinator terug bij Leden.
 • Project:
  • Er worden enkel projecten afgebeeld die aanwezig zijn in de GISMO-databank, die niet getypeerd werden als 'geheim' en waarvan bepaalde onderdelen van de metadata volledig zijn (het gaat m.a.w. over dezelfde projecten die ook door het FRIS-portaal getoond worden - opgelet: dus enkel projecten vanaf 2008!). Dit betekent ook dat er geen 'externe' projecten getoond worden aangezien deze nog niet bewaard worden in GISMO (voorzien tegen 2023).
  • Het overzicht van publicaties binnen het kader van een specifiek project kan enkel getoond worden indien er via Biblio publicaties gelinkt zijn aan dit project.
  • Ontbreken er namen bij Research Team? Stuur een bericht naar de GISMO-helpdesk. Op termijn zal de promotor dit zelf kunnen beheren.

Welke uitbreidingen worden nog voorzien?

 • Entiteiten als Onderzoeksinfrastructuur, Datasets, Prijzen, ...
 • Specifieke templates voor bepaalde projecttypes (H2020, EFRO, INTERREG)
 • Prijzen op persoonsniveau
 • Gegroepeerde overzichten van project- en organisatietypes (bijv. ERC grantees, IDConsortia, IOF Business Development Centres, ...)
 • Onderzoeksnieuws en impactverhalen

Opmerkingen op de inhoud van de Research Explorer kunnen via het contactformulier ingestuurd worden.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 23 januari 2023 10:46