Auteurschap: wat is het beleid aan de UGent?

Auteurschap houdt verband met de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie. Verschillende belanghebbenden binnen de wetenschap (onderzoeksinstellingen, faculteiten, financiers, uitgeverijen, tijdschriften, …) hebben standaarden ontwikkeld om dit aspect van wetenschappelijk publiceren te regelen. 

Auteurschap is een belangrijke (mede)factor voor de academische impact en de reputatie van individuele onderzoekers, diens carrièreperspectieven, succesratio’s bij het aanvragen van financiering, enz., zowel als voor de geaffilieerde universiteit.

Om die reden is het van belang dat alle waardevolle bijdrages zichtbaar en verifieerbaar zijn.

Het implementeren van het Auteurschapsbeleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de universiteit en de onderzoeksgemeenschap.

Het beleid in het bredere UGent beleidskader

De praktijk van auteurschap en het erkennen van bijdrages in wetenschappelijk publiceren is zeer nauw verbonden met de wijze waarop onderzoekers wetenschappelijk publiceren. Daarom dient het beleid samen gelezen te worden met het integrale beleid wetenschappelijk publiceren (RvB 3/6/22).

Het correct naleven van de standaarden is ook inherent verbonden met wetenschappelijke integriteit. Om die reden kan het Auteurschapsbeleid gezien worden als deel van het beleid wetenschappelijke integriteit (RvB 13/3/15) en als aanvulling op de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit (onderschrijving RvB 8/9/23).

Ze zijn tevens deel van het toepassingsgebied van de  Commissie Wetenschappelijke Integriteit die inbreuken op de wetenschappelijke integriteit onderzoekt.

Naar de tekst

Lees zeker aandachtig het volledige document ‘Beleid inzake auteurschap en het erkennen van bijdrages in wetenschappelijk publiceren’.

Onderzoekers kunnen met vragen terecht bij de facultaire aanspreekpunten wetenschappelijke integriteit, de beleidsadviseur wetenschappelijke integriteit of het secretariaat van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Een volledig overzicht van Wetenschappelijke Integriteit aan de UGent op de webpagina

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 13 mei 2024 10:38