Wetenschappelijke integriteit: de Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI)

Je kan slides en informatie uit deze onderzoekstip gebruiken, rekening houdend met de voorwaarden zoals uiteengezet in volgende Creative Commons licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 

Er is geen eenduidige definitie van wetenschappelijke integriteit, noch hebben we een lijst van 'do's en don'ts' die gelden voor alle onderzoekers, in alle onderzoeksomstandigheden. Bepaald gedrag is aanvaardbaar of onaanvaardbaar, maar de waarden en normen moeten worden vertaald naar elke specifieke onderzoekssituatie. Dit maakt wetenschappelijke integriteit tot een interessant gebied om over na te denken, maar voor sommige onderzoekers is het een grote uitdaging dat het vaak meer gaat om het maken van keuzes binnen het kader van de Europese Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit (ALLEA-code). Wetenschappelijke integriteit heeft alles te maken met het kritisch kunnen reflecteren op het eigen onderzoeksgedrag en op het gedrag van anderen.


Dit betekent dat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen hoe men in een bepaalde situatie het beste kan reageren en of men eigenlijk wel de juiste keuze heeft gemaakt. De ALLEA-code is een leidraad voor onderzoekers om de juiste keuzes te maken, maar het is onmogelijk om alle mogelijke situaties in onderzoek in één code te vangen. Dit kan vragen oproepen over je eigen gedrag of dat van anderen in je omgeving. In sommige gevallen zal je getuige zijn van situaties waarvan je weet dat er sprake is van inbreuken op de wetenschappelijke integriteit.


Om duidelijkheid te geven bij vragen, maar ook om beschuldigingen van inbreuken op wetenschappelijke integriteit bij onderzoek te behandelen, heeft de Universiteit Gent al in 2010 een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI - CRI in het Engels) in het leven geroepen.

 

Advies bij vragen

Voor alle casusgerelateerde vragen kan je terecht bij de secretaris van de CWI - Rita Cortvrindt (cwi@ugent.be). Voor meer algemene vragen of vragen over initiatieven aan de Universiteit Gent met betrekking tot wetenschappelijke integriteit kan je terecht bij de beleidsmedewerker wetenschappelijke integriteit - Stefanie Van der Burght (Stefanie.vanderburght@ugent.be).

 

Een formele procedure voor vermeende inbreuken

Via de procedure oordeelt een onderzoekscommissie van de CWI of er al dan niet sprake is van een inbreuk tegen de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit (ALLEA-code), toonaangevende internationale codes onderschreven door UGent en/of de richtlijnen opgenomen in de UGent Codex, die gerelateerd zijn aan wetenschappelijke integriteit. 


Om het volledige document van de "Procedure voor onderzoek naar inbreuken op de wetenschappelijke integriteit" in te zien, klik hier (code REG000095NL).


Iedereen kan een vermoeden van inbreuk melden. Alle UGent-onderzoekers worden aangemoedigd om elke (vermeende) inbreuk op de wetenschappelijke integriteit te melden aan de CWI:

Universiteit Gent - Directie Onderzoeksaangelegenheden (DOZA)
Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit
t.a.v. Rita Cortvrindt (secretaris)
Universiteitstraat 8
9000 Gent
cwi@UGent.be

 

Samenstelling van de Commissie

Voor de behandeling van een klacht worden voorzitter, secretaris en juridisch-academisch expert samen met minstens 3 bijkomende leden aangeduid, rekening houdend met hun deskundigheid.


Voorzitter: Freddy Mortier
Secretaris: Rita Cortvrindt - plaatsvervanger Annik Leyman
Juridisch-academisch deskundige: Maud Piers (RE) - Simon Geiregat (RE)


Ledenpool:

  • 4 ZAP-leden uit alfa faculteiten:

Gertrudis Van de Vijver (LW)
Jan De Houwer (PPW)
Geert Poels (EB)
Piet Bracke (PS)

  • 4 ZAP-leden uit bèta faculteiten:

Stijn Vansteelandt (WE)
Katleen Raes (BW)
Ann Vanreusel (BW)
Hennie De Schepper (EA)

  • 4 ZAP -leden van gamma faculteiten:

Piet Ost (GE)
Guy Joos (GE) 
Ann Van Soom (DI)
Freddy Haesebrouck (DI)

  • externe leden 

Jan Cornelis (VUB)

Karen Francois (VUB)

 

De werking van de CWI wordt geregeld door een huishoudelijk reglement (code REG000096NL).

 

Een tweede advies

Indien je niet tevreden bent met de uitkomst van een zaak die door de CWI werd behandeld, heb je de mogelijkheid om een tweede advies te vragen aan de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke integriteit (VCWI).


Let wel, dit is geen beroepsprocedure. Het gaat om een tweede advies dat gelijkwaardig is aan het advies van de universitaire CWI. De rector van de Universiteit Gent houdt met beide rekening bij de (eind)beslissing over een zaak.


De VCWI heeft twee functies:
- adviseren over concrete gevallen die reeds behandeld zijn in de commissies voor wetenschappelijke integriteit van de Vlaamse universiteiten
- het adviseren over meer algemene vragen van wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen


Contact:
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)
Paleis der Academiën - Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel
secretaris@vcwi.be - Bert Seghers
02 550 23 32

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 28 november 2023 15:11