Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 80 Gekozen categorie: Integer onderzoek & ethiek. Zoek in alle tips


AVG: welke rechten hebben de betrokkenen, hoe respecteer ik deze en welke uitzonderingen kunnen gelden voor onderzoek?

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) definieert de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden als de betrokkenen.

Je moet er als onderzoeker rekening mee houden dat de betrokkenen binnen de AVG verschillende rechten kunnen uitoefenen ten opzichte van hun persoonsgegevens.

1. Recht op informatie

Je …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wie wordt beschouwd als kwetsbare personen?

In de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) wordt soms gesproken van kwetsbare natuurlijke personen. 

Voorbeelden
 • minderjarigen
 • zwangere vrouwen
 • ouderen
 • mensen met psychische aandoeningen
 • asielzoekers
 • andersvaliden
 • etnische minderheden
 • zieken en patiënten

Vaak gaat het over personen die handelingsonbekwaam zijn, personen die hun toestemming …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

Auteurschap: auteursrollen (contribution disclosure – author(ship) contribution statements)

Auteurschap

Erkenning voor de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie, gebeurt vandaag in hoofdzaak via het, al dan niet, opnemen van de namen van (individuele) bijdragers op een (min of meer) beperkte namenlijst verbonden aan die publicatie.

De plaats op deze lijst bepaalt niet zelden het ‘belang’ …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteurschap: wanneer kan iemand als auteur worden opgenomen?

De voorwaarden

Onderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van de publicatie worden toegevoegd aan

de auteurslijst. 

Dit houdt 4 (cumulatieve!) voorwaarden in:

 • een significante bijdrage aan het ontwerp van het onderzoek, relevante dataverzameling, -analyse en/of -interpretatie;
 • het opstellen en/of kritisch herzien van de publicatie;
 • goedkeuring van de …
Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteurschap: wat is het beleid aan de UGent?

Auteurschap houdt verband met de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie. Verschillende belanghebbenden binnen de wetenschap (onderzoeksinstellingen, faculteiten, financiers, uitgeverijen, tijdschriften, …) hebben standaarden ontwikkeld om dit aspect van wetenschappelijk publiceren te regelen. 

Auteurschap is een belangrijke (mede)factor voor de academische impact en de reputatie van individuele onderzoekers, …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Citeren: hoe doe je dat?

Bekijk op het studentenportaal de pagina over citeren, de voor- en nadelen ervan en allerhande tips.

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven  

DMP: How do I write a final Data Management Plan?

What is a DMP?

A Data Management Plan (DMP) is a formal document that specifies how research data will be handled both during and after a research project.

For more information on using https://dmponline.be for writing a DMP, check this related research tip: https://onderzoektips.ugent.be/en/tips/00001281/.

Do I need a (final) … Lees verder

level: algemeen
tags: FWO   Horizon Europe   research data management  

DMPonline.be: How do I write a Data Management Plan?

DMPonline.be is an online tool to help Ghent University researchers write an effective Data Management Plan (DMP). This tip explains how to use this tool.

What is a DMP?

A Data Management Plan is a formal document that specifies how research data will be handled both during and after a …

Lees verder

level: algemeen
tags: integriteit   integrity   research data management  

DMPonline.be: sign in via ORCID

 

This tip explains in which situations you might want to sign into and use DMPonline.be via ORCID, and how to do this.

 

For more general information on how to use the planning tool DMPonline.be, check out the following tips:

 • On …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   GDPR   integriteit   integrity   research data management  

EU funding: wat zijn de Open Access verplichtingen voor publicaties in een Horizon Europe project?

Open Access mandaat voor Horizon Europe projecten

De Europese Commissie voert Open Science hoog in het vaandel. Haar beleid steunt op 2 belangrijke pijlers:

 • Open Access to scientific publications
 • Research data management

Deze tip legt uit hoe te voldoen aan het Open Accessmandaat dat voor alle Horizon Europe-projecten geldt. Voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   auteursrecht   Horizon Europe   open access   open science   tijdschrift  

Evaluatie van onderzoek: altmetrics en Altmetric gebruiken

Altmetrics zijn niet-traditionele, kwantitatieve indicatoren die als alternatief naar voren worden geschoven voor indicatoren zoals de Journal Impact Factor en de H-Index. Altmetrics geven je een inzicht in bijvoorbeeld het aantal downloads van je publicatie of dataset, het aantal vermeldingen op Twitter, het aantal citaties in Wikipedia of beleidsdocumenten, het …

Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

Evaluatie van onderzoek: leidraad voor verantwoord evalueren

 

Elke evaluatie van onderzoek aan de Universiteit Gent voldoet aan acht principes, die er samen voor zorgen dat onderzoek op een verantwoorde en kwaliteitsvolle manier kan worden geëvalueerd.

Meer over Verantwoord evalueren van onderzoek

 

1. De evaluatie is nodig

V  Het is nodig, nuttig en zinvol dat …

Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

Evaluatie van onderzoek: richtlijnen bij het gebruik van kwantitatieve indicatoren (voor organisatoren van evaluaties)

Algemeen

Er bestaan zeer veel kwantitatieve indicatoren en er worden nog steeds nieuwe indicatoren ontwikkeld. Voorbeelden van kwantitatieve indicatoren zijn: aantal (wetenschappelijke) publicaties, aantal citaties, citatie-impact (genormaliseerd), aantal gedownloade (open access) papers, aantal gebruikers van gedeponeerde datasets, aantal vermeldingen van een onderzoek/publicatie op sociale media en/of academische networking sites, aantal …

Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

Evaluatie van onderzoek: tips voor onderzoekers die kwantitatieve indicatoren willen gebruiken in hun CV, projectaanvraag e.d.

Er bestaan zeer veel kwantitatieve indicatoren en er worden nog steeds nieuwe indicatoren ontwikkeld. Voorbeelden van kwantitatieve indicatoren zijn: aantal (wetenschappelijke) publicaties, aantal citaties, citatie-impact (genormaliseerd), aantal gedownloade (open access) papers, aantal gebruikers van gedeponeerde datasets, aantal vermeldingen van een onderzoek/publicatie op sociale media en/of academische networking sites, aantal uitgebrachte …

Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

Evaluatie van onderzoek: wat is DORA?

De San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) is een wereldwijd initiatief bedoeld om richting te geven aan de manier waarop onderzoek bij aanwervingen en promoties en bij toekenningen van projectfinanciering wordt geëvalueerd. Sedert 2012 kunnen alle actoren die betrokken zijn bij de evaluatie van onderzoek –  onderzoeksinstellingen, individuele onderzoekers, …

Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

Evaluatie van onderzoek: wat zijn ARRA en CoARA?

De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) verenigt onderzoeksinstellingen, financiers van onderzoek, nationale accreditatie-organisaties, wetenschappelijke genootschappen en hun koepelorganisaties die streven naar een wereldwijde hervorming van de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden geëvalueerd. De leden van CoARA hebben het Agreement on Reforming Research Assessment (ARRA) ondertekend. Centraal hierin staat …

Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   kwaliteitsbeoordeling  

FAIR: What are the FAIR data principles?

FAIR refers to a set of attributes that enable and enhance the reuse of data (and other digital objects) by both humans and machines. The 'FAIR' acronym stands for:

 • Findable
 • Accessible
 • Interoperable
 • Reusable

The FAIR principles originated in the life sciences, but can also be applied …

Lees verder

level: algemeen
tags: integrity   open science   research data management  

FWO: How do I complete the DMP section in my FWO application?

Data management planning as part of FWO policy

As of 2018, the FWO has made Research Data Management (RDM) a key element of its policy for all support channels. This entails new requirements for researchers regarding data management planning (see the UGent RDM webpages for more details on FWO policy). …

Lees verder

level: detail
tags: FWO   integriteit   integrity   research data management  

GenAI: responsible use in research

What is it? 

Generative Artificial Intelligence (GenAI) is a subfield of Artificial Intelligence (AI) that focuses on creating content (e.g. text, images, sounds, 3D models, code, …).

It also makes a wide range of (other) applications available, many of which impact scientific research. Among other applications, it can help …

Lees verder

level: algemeen
tags: ethics   ethiek   integriteit   integrity   kwalitatief onderzoek   quality assessment  

How to preserve and share data in data repositories?

Preservation and sharing of data in a data repository

The preferred option for data preservation and sharing is to deposit data in an established, trustworthy research data repository.

A data repository is an online platform that is used to: 

 • Publish completed datasets.
 • Share datasets externally with different access levels and …
Lees verder

level: algemeen
tags: Biblio   data register  

Kwaliteit van een wetenschappelijk tijdschrift beoordelen

Onderzoekers kunnen uit tienduizenden tijdschriften kiezen om hun onderzoeksresultaten te verspreiden. Het is niet altijd eenvoudig te bepalen welke betrouwbaar zijn.

Generieke richtlijnen
 • Think. Check. Submit is een checklist om je te helpen om betrouwbare tijdschriften en uitgevers te selecteren.
 • Hebben (vele) betrouwbare peers ook gepubliceerd in het tijdschrift? Wie …
Lees verder

level: algemeen
tags: Biblio   evalueren   kwaliteitsbeoordeling   open access   open science   tijdschrift  

Nagoya: Hoe kan ik weten ik of mijn onderzoek onder het Nagoya-protocol valt?

Is het Nagoya-protocol relevant voor mij?

 

Wanneer is deze pagina relevant? Zodra een van de onderstaande situaties van toepassing is.

 • Ik wil biologisch materiaal overbrengen van het ene land naar het andere.
 • Ik wil biologisch materiaal bemonsteren buiten Vlaanderen (zelfs in Wallonië).
 • Biologisch materiaal wordt naar mij opgestuurd. …
Lees verder

level: algemeen
tags: ethics   ethiek  

Nagoya: Hoe vind ik de ABS-wetgeving van een bepaald land?

Online wetgeving vinden

Bezoek de website van het ABS Clearing House. Dit is de officiële website van het Nagoya-Protocol. Indien een land wetgeving inzake ABS opstelt, of procedures wijzigt, moet het alle relevante informatie doorsturen naar deze website, die fungeert als een eerste informatiedatabank voor potentiële gebruikers.

 

1. … Lees verder

level: algemeen
tags: ethics  

Nagoya: Is traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen ook onderworpen aan het Nagoya-protocol?

Wat is 'traditionele kennis geassocieerd met genetische bronnen'?

Volgens het Nagoya-protocol wordt hieronder verstaan de traditionele kennis waarover een inheemse of plaatselijke gemeenschap beschikt en die relevant is voor het gebruik van genetische (lees: biologische) bronnen. Het is kennis die informatie bevat over het (potentieel) nut en gebruik van planten …

Lees verder

level: algemeen
tags: ethics   ethiek  

Nagoya: Wat moet ik doen om te voldoen aan de ABS-verordening van de EU?

Waarom is deze verordening er? De verordening implementeert het Nagoya-protocol voor gebruikers in de EU

In de eerste plaats moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan het Nagoya-protocol. De ABS-verordening 511/2014 van de EU heeft tot doel ervoor te zorgen dat EU-burgers kunnen bewijzen dat zij het Nagoya-protocol naleven. …

Lees verder

level: algemeen
tags: ethics   ethiek  

PID: wat is een persistente identifier voor publicaties en datasets?

Wat is een persistente identifier?

Een persistente identifier of PID, zoals een DOI of een Handle, is een permanente, unieke referentie naar een digitaal object. Niet alle identifiers verzekeren persistentie en uniekheid zoals een PID dat doet (zie voorbeelden hieronder). Bovendien zal, wanneer een PID voor een digitaal object aangemaakt …

Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   open science   refereren   research data management  

Peer review: wat is het?

Peer review (soms ook ‘expert review’ of ‘merit review’ genoemd) houdt in dat collega-wetenschappers (‘peers’) het wetenschappelijke werk van andere wetenschappers, groepen wetenschappers of volledige instellingen beoordelen. Peer review wordt beschouwd als een doeltreffende manier om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken. Alle onderzoekers krijgen te maken met peer …

Lees verder

level: algemeen
tags: kwaliteitsbeoordeling  

Plagiaatdetectie: gebruik van de tool StrikePlagiarism

Waar vind je de tool?

Artikels of andere tekstuele werkstukken controleren op plagiaat? Het kan aan de UGent sinds kort met een nieuwe tool, StrikePlagiarism. De nieuwe tool is ingebouwd in de Ufora leeromgeving.

Lesgevers (en hun studenten) zijn er al langer mee vertrouwd in het kader van …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   integriteit   refereren   tijdschrift  

Qualtrics: hoe gebruik ik deze surveytool?

Qualtrics is een online tool die studenten en onderzoekers op een eenvoudige manier toelaat om surveys op te stellen, te verspreiden, data te verzamelen en antwoorden te analyseren. Qualtrics beschikt over verschillende vraagsoorten, surveyflows en de mogelijkheid om resultaten te exporteren naar statistische software.

De UGent beschikt over een campuslicentie …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   ethiek  

Research Data Management: What is RDM?

Research Data Management (RDM) is a broad term that encompasses all practices and actions to ensure that research data are secure, sustainable, and easy to find, understand and (re)use, not only during a research project, but also in the longer term. Taking proper care of data is an essential …

Lees verder

level: algemeen
tags: open science   research data management