Nagoya: Hoe vind ik de ABS-wetgeving van een bepaald land?

Online wetgeving vinden

Bezoek de website van het ABS Clearing House. Deze fungeert als een goed geactualiseerde bron van informatie die haar door de partijen bij het protocol is verstrekt.

Indien een land wetgeving inzake ABS aanneemt, moet het alle relevante informatie doorsturen naar deze website, die fungeert als een eerste informatiedatabank voor potentiële gebruikers.

 

1. Selecteer op de kaart het relevante land.

Rechts vindt u een link naar de nationale website. We gebruiken het voorbeeld van Duitsland.

Select your country on the ABS Clearing House website.

 

 

2. Klik erop en open de balk die verschijnt.

Hier vind je de Duitse URL.Open the bar to find the information contained therein.

 

 

3. Veel landen hebben een Engelstalige webpagina met uitleg over hun wetgeving inzake ABS.

De wetteksten (toepasselijke wetten) worden meestal vermeld. Helaas zijn sommige nationale websites minder goed gestructureerd dan het voorbeeld hieronder.

Merk op dat Duitsland een van de landen is die geen eisen stellen aan de toegang tot zijn genetische bronnen en de daarmee verband houdende traditionele kennis.

Germany has a very clear national website.

 

 

4. Andere nuttige informatie op de website van het ABS Clearing House

Je vindt er ook de contactgegevens van het National Focal Point (aanspreekpunt) en de bevoegde autoriteiten.

Zij zijn je contactpunten voor het geval je contact moet opnemen met het land voor toegangsverzoeken. Uit het voorbeeld hieronder (België) blijkt dat er meer dan één bevoegde instantie kan zijn (hier: Het Vlaamse en het Waalse Gewest hebben hun eigen, en verschillende, ABS-maatregelen).

 

The ABS Clearing House website provides more information.

 

Indien je op een nationale website geen (Engelstalige) ABS-maatregelen kan vinden, kan het tussentijds nationaal verslag, dat je aan het eind van de lijst aantreft, nuttig zijn, ook al is dit wellicht niet up-to-date. Zie het voorbeeld van India hieronder: een korte beschrijving van ABS-maatregelen is te vinden in deze vragenlijst.

Most countries provided interim reports during 2017 and 2018.

 

 

Verzoek het land om informatie

Wanneer je geen duidelijke informatie over de ABS-wetgeving kan vinden, moet je contact opnemen met het land zelf.

De beste weg kan je partnerorganisatie of contactpersoon in het land zijn. Hij of zij is wellicht op de hoogte van de nationale voorschriften. In zeldzame gevallen moeten ABS-aanvragen worden gedaan via een lokale partner.

Je kan rechtstreeks contact opnemen met het National Focal Point. Het is het beste om de bevoegde nationale instantie (Competent National Authority) aan je e-mail toe te voegen. Indien op de website van het ABS Clearing House of op de nationale website meer dan één e-mailadres wordt vermeld, stuur je je verzoek naar alle adressen.

In je email kan je al bijzonderheden over je project en toegangswensen vermelden. Zie de Onderzoekstip over de naleving van het Nagoya-protocol voor meer informatie: vaak moet je contact opnemen met het nationale contactpunt en de bevoegde nationale instantie wanneer je een verzoek om toegang indient.

Het is mogelijk dat een land dat partij is bij het Nagoya-protocol nog geen nationale wetgeving heeft aangenomen. In dat geval is het Nagoya-protocol (nog) niet van toepassing. Vraag toch om bevestiging aan het land zelf.

Als je niet zeker bent, of als de toegang problematisch lijkt, is het land misschien niet de beste partner voor je onderzoek.

Neem contact op met nagoya@ugent.be als je problemen ondervindt. 

Bronvermelding

Officiële website can het Access and Benefit-Sharing Clearing House

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 27 september 2022 11:17