Evaluatie van onderzoek: wat is DORA?

De San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) is een wereldwijd initiatief bedoeld om richting te geven aan de manier waarop onderzoek bij aanwervingen en promoties en bij toekenningen van projectfinanciering wordt geëvalueerd. Sedert 2012 kunnen alle actoren die betrokken zijn bij de evaluatie van onderzoek –  onderzoeksinstellingen, individuele onderzoekers, financiers van onderzoek, uitgevers en bedrijven die ‘research metrics’ aanleveren – DORA ondertekenen. 

De Universiteit Gent heeft DORA ondertekend in 2020 en gaat daarmee het engagement aan om de aanbevelingen die zijn gericht aan de onderzoeksinstellingen en -financiers te implementeren. Dit engagement maakt integraal deel uit van het engagement van de UGent om onderzoek op een verantwoorde manier te evalueren.

Meer over Verantwoord evalueren van onderzoek

Concreet betekent dit dat de UGent bij de evaluatie van onderzoek

  • geen kwantitatieve indicatoren op tijdschriftniveau (zoals de Journal Impact Factor, JIF) gebruikt om de kwaliteit van het wetenschappelijke werk van individuele onderzoekers te beoordelen (in het kader van de toekenning van projectfinanciering, bij aanwerving en bij promotie)
  • rekening houdt met de kwaliteit en impact van diverse vormen van onderzoeksoutput, niet alleen met wetenschappelijke publicaties
  • diverse vormen van impact evalueert en hiervoor een brede waaier aan indicatoren gebruikt, waarbij ook kwalitatieve indicatoren aan bod komen
  • transparant is over de criteria die worden gebruikt

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 27 april 2024 10:19