Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 75 Gekozen categorie: Integer onderzoek & ethiek. Zoek in alle tips


AVG: Mag ik onderzoeksdata met persoonsgegevens delen met andere onderzoekers of instellingen wanneer mijn onderzoeksproject afgelopen is?

De AVG verhindert niet dat onderzoeksdata met persoonsgegevens na het onderzoek gedeeld kunnen worden met andere onderzoekers voor reproduceerbaarheid en hergebruik.

Wat zijn de voorwaarden voor hergebruik van persoonsgegevens?

 • Er moeten voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen worden zoals pseudonimisering van de data, beperking van de toegang tot de data, …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Waar moet ik aan denken bij het ontwikkelen of gebruiken van AI?

 

Wanneer je in jouw onderzoek op basis van persoonsgegevens artificiële intelligentie ontwikkelt of met behulp van artificiële intelligentie persoonsgegevens verwerkt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AI-toepassingen moeten daarom gedurende hun gehele levenscyclus de principes rond privacy en gegevensbescherming waarborgen, met inbegrip van de principes van …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   GDPR   research data management  

AVG: Waar moet ik rekening mee houden als ik sociale media gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek?

Sociale media bevatten een steeds groter wordende bron van informatie en gegevens. Op profielen van sociale media worden meer en meer (gevoelige) (persoons)gegevens gepubliceerd door de gebruikers zelf. Maar in hoeverre mogen deze gegevens vervolgens gebruikt worden om bijvoorbeeld onderzoek op te baseren? Er moet in elk geval rekening gehouden …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   GDPR   research data management  

AVG: Waaraan moet ik denken bij de doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen of internationale organisaties?

Wanneer je binnen je onderzoek samenwerkt met onderzoekers, partners of instellingen gevestigd in een ander land, binnen of buiten de EU, moet je aandachtig zijn bij het toegankelijk maken, doorgeven en uitwisselen van persoonsgegevens. Dit geldt ook wanneer je beroep doet op  verwerkers of onderaannemers, zoals bijvoorbeeld voor het afnemen …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Waaraan moet ik denken wanneer ik samenwerk met anderen of mijn data deel?

Het delen van persoonsgegevens binnen de UGent

Onderzoeksdata met persoonsgegevens kunnen onder bepaalde voorwaarden binnen de UGent gedeeld worden met met collega-onderzoekers (binnen of buiten je eigen onderzoeksproject) voor een verdere verwerking of hergebruik. Het is belangrijk om deze doorgifte van data te documenteren en te motiveren in het AVG …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Wanneer verwerk ik persoonsgegevens met een hoog risico en wanneer moet ik een GEB uitvoeren?

Wat is een GEB?


Wanneer de aard van de persoonsgegevens of de verwerking voor de betrokkenen een waarschijnlijk hoog risico met zich meebrengt, ben je verplicht om voor de aanvang van de verwerking een risicoanalyse uit te voeren, een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (afgekort ‘GEB’).


Een GEB is een instrument om …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: Wat moet ik doen wanneer er sprake is van een datalek?

Een datalek is een veiligheidsincident dat de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van persoonsgegevens aantast. Mogelijke incidenten die kunnen leiden tot een datalek zijn:

 • toegang tot persoonsgegevens door een onbevoegde derde;
 • opzettelijke of onopzettelijke actie die de beveiliging van persoonsgegevens beïnvloedt;
 • het verzenden van persoonsgegevens naar een onjuiste ontvanger;
 • diefstal of …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe ben ik transparant ten aanzien van de betrokkenen van mijn onderzoek?

Het informeren van de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden (de betrokkenen) is een van de basisprincipes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) (‘transparantie’).

Als onderzoeker is het jouw taak om die informatie te communiceren naar de betrokkenen in duidelijke en eenvoudige …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe beveilig ik mijn data op een correcte manier?

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt, ben je ethisch én juridisch verplicht om die gegevens voldoende te beschermen voor, tijdens en na je onderzoek.

Het basisniveau van beveiliging moet altijd overeenkomstig het informatieveiligheidsbeleid van de UGent zijn. Er kunnen echter bijkomende maatregelen nodig zijn voor een specifieke verwerking of onderzoek. Welke bijkomende …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe lang mag ik onderzoeksdata met persoonsgegevens bewaren?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) mag je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor je de gegevens verwerkt (zie principe ‘opslagbeperking’).

Het RDM-beleidskader van de UGent vereist dat je onderzoeksdata bewaart tot minimum 5 jaar …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe registreer ik mijn verwerkingen van persoonsgegevens?

Waarom verwerkingsactiviteiten registreren?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als General Data Protection Regulation of GDPR) vereist dat je alle verwerkingen van persoonsgegevens aan UGent en UZ Gent documenteert en registreert in een ‘register van verwerkingsactiviteiten’, het AVG-Register.

Die interne registratie vervangt de vroegere ‘aangifteplicht’ bij de …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: hoe zorg ik ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig gebeurt?

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als die voldoet aan een van de voorwaarden of rechtsgronden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Het is heel belangrijk om aan de start van je onderzoek de toepasselijke rechtsgrond voor de verwerking aan te duiden (in …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken als ik (online) surveytools gebruik?

Wanneer je voor het verzamelen van persoonsgegevens gebruikmaakt van een (online) surveytool, moet je er als onderzoeker over waken dat die surveytool én jouw gebruik ervan conform de AVG/GDPR zijn.

Sinds 1 januari 2022 heeft de UGent een campuslicentie voor Qualtrics. Andere surveytools worden niet meer ondersteund door …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken vooraleer ik bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerk?

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens)

Sommige persoonsgegevens vallen onder de zogenaamde “bijzondere categorieën” van persoonsgegevens: dit zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of gerichtheid …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken wanneer ik gebruik maak van een mailinglijst/verzendlijst in het kader van mijn onderzoek?

Als onderzoeker maak je voor je onderzoek (bv. het versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan een survey/interview) of voor je onderzoeksactiviteiten (bv. het versturen van uitnodiging voor een event/conferentie) soms gebruik van mailinglijsten of verzendlijsten. Mailinglijsten of verzendlijsten bestaan uit postadressen of e-mailadressen (zelfs louter professionele emailadressen). Dit …

Lees verder

level: algemeen
tags: GDPR   research data management  

AVG: waar moet ik aan denken wanneer ik persoonsgegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten wil verwerken?

 

Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (bv. een rijverbod en/of boete opgelegd door de politierechter ingevolge overdreven snelheid of alcoholintoxicatie of een veroordeling tot een gevangenisstraf voor diefstal met geweld) mogen enkel verwerkt worden:

 • onder toezicht van de overheid; of
 • indien …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   GDPR  

AVG: waar moet ik aan denken wanneer ik persoonsgegevens verwerk van minderjarigen?

Bij de verwerking van persoonsgegevens hebben minderjarigen (kinderen -18 jaar) recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich vaak minder bewust zijn van hun rechten, de mogelijke risico’s en gevolgen in verband met de verwerking van hun gegevens.

Transparantie

Minderjarigen moeten geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens over hen verzameld worden, …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waaraan moet ik denken bij het design van mijn onderzoek?

Privacy by design

In de ontwerpfase van je onderzoek denk je doorgaans na over de inhoudelijke en methodologische aspecten ervan.

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is het belangrijk om in de ontwerpfase ook de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: waarom is het belangrijk om mij te houden aan deze wetgeving?

Bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen

Als je persoonsgegevens verwerkt is het jouw taak om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Hiervoor moet je de mogelijke risico’s verbonden aan de …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wanneer doe ik aan ‘profilering’; waar moet ik aan denken? En wat is ‘uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming’?

 

Profielen van personen en of groepen kunnen in het kader van een onderzoek gemaakt worden, bijvoorbeeld om de persoonlijkheid of het gedrag van een persoon te bepalen, analyseren of voorspellen. Wanneer er bij profilering persoonsgegevens worden verwerkt, moet je rekening houden met de AVG. Ook wanneer er in een …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   GDPR   research data management  

AVG: wanneer is deze wetgeving van toepassing op mijn onderzoek?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is van toepassing

 • wanneer jij (of jouw instelling/organisatie) persoonsgegevens verwerkt (d.w.z. verzamelt, vastlegt, ordent, structureert, opslaat, bijwerkt of wijzigt, opvraagt, raadpleegt, gebruikt...) in het kader van wetenschappelijk onderzoek, onafhankelijk van de oorsprong van de persoonsgegevens
 • wanneer jij (of jouw …
Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Wanneer je voor je onderzoek persoonsgegevens verwerkt, moet je rekening houden met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG: nieuwe Europese privacywetgeving

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en zorgt voor een modernisering van de wetgeving rond …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat moet ik doen bij een verdere/secundaire verwerking van persoonsgegevens?

Primaire vs. secundaire verwerking

Bij verdere of secundaire verwerking van persoonsgegevens worden, in een onderzoeksproject, de persoonsgegevens niet rechtstreeks door jou bij de betrokkenen verzameld.

Wanneer je binnen je onderzoek wel zelf de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen verzamelt met een specifieke doelstelling voor ogen, gaat het om een primaire …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat verandert er ten opzichte van de vorige privacywetgeving?

Hoewel de hoofdlijnen van de vorige privacywetgeving grotendeels behouden blijven, brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. 

1. Zelfverantwoordingsplicht

De vroegere 'aangifteplicht' bij de privacycommissie werd vervangen door een 'zelfverantwoordingsplicht' waarbij je als onderzoeker zelf de verwerking van …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat zijn de basisprincipes?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is gebaseerd op zes basisprincipes waarmee je rekening moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

Basisprincipes 1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Je bent verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden?

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) worden verschillende rollen gedefinieerd bij de verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste rollen zijn: 

 • verwerkingsverantwoordelijke
 • gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke
 • verwerker

Aangezien verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen hebben, is het belangrijk dat je deze rollen (samen met de andere partners …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management  

AVG: wat zijn persoonsgegevens?

De Europese wet die bekend staat als de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op het gebruiken van persoonsgegevens. Het is daarom van groot belang om te weten wanneer er al dan niet sprake is van 'persoonsgegevens' in de zin van deze wet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een …

Lees verder

level: algemeen
tags: AVG   research data management