AVG: wat zijn de basisprincipes?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is gebaseerd op zes basisprincipes waarmee je rekening moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens.

Basisprincipes

1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Je bent verplicht om persoonsgegevens te verwerken op een transparante manier met respect voor alle wetten, reglementen en regels die van toepassing zijn.

2. Doelbinding (finaliteit en proportionaliteit)

Je mag persoonsgegevens enkel verwerken voor je onderzoeksdoel en de verwerking moet redelijk en proportioneel zijn voor het bereiken van het doel van je onderzoek.

3. Minimale gegevensverwerking

Je mag enkel die persoonsgegevens gebruiken die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van je onderzoek.

4. Juistheid

De persoonsgegevens die je verwerkt moeten accuraat zijn.

5. Opslagbeperking

De persoonsgegevens die je verwerkt mogen niet langer dan nodig bewaard worden voor je huidig onderzoek of voor mogelijke verdere analyses op de data.

6. Vertrouwelijkheid en integriteit

Je moet als onderzoeker op een confidentiële manier omgaan met persoonsgegevens en de gepaste maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens te garanderen

Zelfverantwoordingsplicht

Als algemeen principe geldt daarnaast ook de zelfverantwoordingsplicht.

Hiervoor is het belangrijk om jezelf volgende vragen te stellen: heb ik aan de start van mijn onderzoek de privacyaspecten van mijn onderzoek grondig overwogen en gedocumenteerd, en ben ik in staat om aan te tonen dat ik op een actieve manier verantwoordelijkheid heb genomen om de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier te laten gebeuren? 

Meer informatie

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 23 augustus 2022 13:24