Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 60 Gekozen categorie: Publiceren. Zoek in alle tips


Academische poster

Met een poster adverteer je over je onderzoek. Je wil publiek aantrekken om jouw onderzoek te leren kennen. Een poster moet dus visueel aantrekkelijk zijn om initieel de aandacht op zich te vestigen.

De adviseurs taalbeleid geven op de site Taaladvies allerlei tips, advies en voorbeelden om je poster op …

Lees verder

level: algemeen
tags: poster  

Auteurschap: auteursrollen (contribution disclosure – author(ship) contribution statements)

Auteurschap

Erkenning voor de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie, gebeurt vandaag in hoofdzaak via het, al dan niet, opnemen van de namen van (individuele) bijdragers op een (min of meer) beperkte namenlijst verbonden aan die publicatie.

De plaats op deze lijst bepaalt niet zelden het ‘belang’ …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteurschap: wanneer kan iemand als auteur worden opgenomen?

De voorwaarden

Onderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van de publicatie worden toegevoegd aan

de auteurslijst. 

Dit houdt 4 (cumulatieve!) voorwaarden in:

 • een significante bijdrage aan het ontwerp van het onderzoek, relevante dataverzameling, -analyse en/of -interpretatie;
 • het opstellen en/of kritisch herzien van de publicatie;
 • goedkeuring van de …
Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteurschap: wat is het beleid aan de UGent?

Auteurschap houdt verband met de effectieve bijdrage die iemand levert aan een wetenschappelijke publicatie. Verschillende belanghebbenden binnen de wetenschap (onderzoeksinstellingen, faculteiten, financiers, uitgeverijen, tijdschriften, …) hebben standaarden ontwikkeld om dit aspect van wetenschappelijk publiceren te regelen. 

Auteurschap is een belangrijke (mede)factor voor de academische impact en de reputatie van individuele onderzoekers, …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven   article   artikel   ethics   ethiek   integriteit   integrity   journal   tijdschrift  

Auteursrecht: mijn rechten als auteur

Als auteur van een werk, ben jij rechthebbende. Soms draag je echter je auteursrechten (vermogensrechten) over aan een ander. Dat is dan de rechthebbende. Als iemand (een deel van) jouw werk wil hergebruiken, dan moet de rechthebbende op jouw werk daar toestemming voor geven. Anderzijds geldt dat ook voor jou …

Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   auteursrecht  

Auteurswet: basisregels in België

Rechtsgebied

Dit is Belgische wetgeving. De uitzonderingen in de Belgische wet zijn enkel van toepassing op het gebruik van werken binnen België (het maakt hierbij niet uit of het om werken gaat van Belgische of niet-Belgische auteurs, en of de werken al dan niet in België zijn uitgegeven).

Wat wordt … Lees verder

level: algemeen
tags: auteursrecht  

Author Accepted Manuscript (AAM): wat is het?

Een AAM (auteur accepted manuscript) is een specifieke versie in de publicatiecyclus van een wetenschappelijke publicatie, meestal een tijdschriftartikel.

De AAM kan vaak legaal Open Access beschikbaar worden gesteld via Biblio (indien nodig na een embargo). Daarom is het belangrijk om de AAM te kunnen onderscheiden van andere versies van …

Lees verder

level: detail
tags: Biblio   open access  

Biblio: Repository policy

Policy information regarding the Biblio publications' repository of Ghent University.

Get access Metadata policy Lees verder

level: algemeen

Creative commons: open licentie voor werken met copyright

Algemeen

Een Creative Commons licentie (of CC-licentie) is een open licentie. Dankzij dit soort licenties kan je werken met copyright volgens internationaal erkende standaarden hergebruiken. Dit heet "upfront license" en betekent dat je niet op voorhand toestemming moet vragen om het werk te lezen, delen of gebruiken; je krijgt automatisch …

Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   auteursrecht   copyright   open access   open science   tijdschrift  

CrimRxiv

CrimRxiv is een gebiedsspecifieke open access repository waar je zowel preprints als postprints van artikels binnen de criminologie in open access kan publiceren. Het is de enige repository specifiek toegewijd aan papers in de criminologie. Door het beschikbaar maken van onderzoek (in de vorm van pre- en postprints) in green open …

Lees verder

level: algemeen
tags: FRE   open access  

D-nummer achter een doctoraatproefschrift: wat is dat, is er een link met ISBN en is dat verplicht?

Wat is een D-nummer?

Een D-nummer is het depotnummer van de Koninklijke Bibliotheek van België. Een depotnummer is de code die een uitgever van boeken in België verplicht vooraan of achteraan in een boek moet plaatsen ter identificatie van boek en uitgever. 

Het mag dus niet worden verward met het …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   auteursrecht   bibliotheek  

DMP: How do I write a final Data Management Plan?

What is a DMP?

A Data Management Plan (DMP) is a formal document that specifies how research data will be handled both during and after a research project.

For more information on using https://dmponline.be for writing a DMP, check this related research tip: https://onderzoektips.ugent.be/en/tips/00001281/.

Do I need a (final) … Lees verder

level: algemeen
tags: FWO   Horizon Europe   research data management  

EU funding: wat zijn de Open Access verplichtingen voor publicaties in een Horizon Europe project?

Open Access mandaat voor Horizon Europe projecten

De Europese Commissie voert Open Science hoog in het vaandel. Haar beleid steunt op 2 belangrijke pijlers:

 • Open Access to scientific publications
 • Research data management

Deze tip legt uit hoe te voldoen aan het Open Accessmandaat dat voor alle Horizon Europe-projecten geldt. Voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: artikel   auteursrecht   Horizon Europe   open access   open science   tijdschrift  

EndNote: dubbele referenties verwijderen

Dubbele referenties kun je in één klik allemaal laten verwijderen of één per één manueel.

 • Manueel
  • Ga naar het menu References > Find Duplicates
  • Om de juiste van beide referenties te bewaren, klik je op Keep This Record. Met de knop Skip kan je beide versies behouden.


   

      … Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe grote aantallen referenties importeren vanuit Web of Science?

  Web of Science staat toe om tot en met 1000 referenties tegelijk te exporteren naar EndNote.   - </![endif]--></!--></![endif]--></!--></![endif]--></!--> Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je grote aantallen referenties importeren vanuit Embase?

  In Embase kunnen tot en met 10.000 referenties tegelijk geëxporteerd worden naar EndNote.   Werkwijze:   - Zorg ervoor dat je EndNote library waarnaar je wil exporteren, geopend is; - Open een webbrowser via Athena waarna je via https://lib.ugent.be de databank Embase opent. Dit maakt het mogelijk om referenties direct … Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je je library delen via EndNote Online?

  Een library delen kan via het synchroniseren van je EndNote desktop versie met je EndNote Online.    Synchroniseren Alvorens te beginnen met het opzetten van de Sync via Edit > Preferences > Sync moet er een goede backup van de library gemaakt zijn. Sommige gebruikers hebben al een account aangemaakt … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit ClinicalTrials.gov?

  TIP 1: Als je niet ál je zoekresultaten wil exporteren, dien je eerst de gewenste referenties te selecteren. Vervolgens worden deze automatisch tijdelijk bewaard bij 'Saved studies', zie knop rechtsboven.

  • Open je lijst met opgeslagen referenties door te klikken opSaved Studies> Download (rechtsboven)
  • Selecteer het bestandsformaat: Plain text > Download

   

    … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je referenties importeren vanuit The Cochrane Library?

  Stap 1: Selecteer de referenties die je wil exporteren > Export selected citation(s)   Stap 2: Selecteer het formaat Plain Text > vink Include Abstract aan > Download en sla op   Opmerking: niet opslaan als RIS-bestand     Stap 3: Ga naar EndNote en klik op File > Import … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   FFW   FGE   refereren  

  EndNote: hoe kan je velden personaliseren?

  Klik op Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types   Voeg nieuwe velden toe bij de Custom velden (zie afbeelding). Neem bij voorkeur een veld dat nog niet automatisch wordt ingevuld door EndNote bij een bepaald Reference Type (bijv. Custom 3 in geval van een Journal Article) … Lees verder

  level: algemeen
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: hoe maak je een nieuwe bibliotheek?

  1. Open EndNote via Athena

  Athena nog niet op je laptop?

  Installeer dan eerst de Citrix Workspace App op je toestel.
  Zie ook: https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php

  2. Klik in EndNote op File > New

   

   

  3. Sla op onder je H-schijf op de server, best in een eigen mapje

  Een .enl …

  Lees verder

  level: detail
  tags: EndNote   refereren  

  EndNote: tags toevoegen aan een set van referenties

  Bijvoorbeeld: keyword X toevoegen aan een set van referenties of de naam van de databank toevoegen waaruit de referenties gehaald werden?   Via het menu Library > Change/Move/Copy Fields > Selecteer het veld dat je wilt bewerken en vul aan. Je kan hiervoor de velden 'Custom' gebruiken.   Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: wat is dit?

  EndNote is een softwarepakket dat helpt:

  • informatie te beheren: informatie verzamelen op één plaats, groeperen, becommentariëren, voorzien van trefwoorden
  • referenties, voetnoten en bibliografie aan te maken: referenties toevoegen aan teksten volgens een referentiestijl, zelf referentiestijlen aanpassen of aanmaken, bibliografische lijsten opstellen

  Het gebruik van een referentiesoftware heeft vele voordelen:

  • creëren …
  Lees verder

  level: algemeen
  tags: EndNote   refereren  

  EndNote: wat is een Compressed Library en waarvoor gebruik je dit?

  Een Compressed Library is een gecomprimeerde library die zowel je .enl-bestand als geassocieerde .data-folder in 1 bestand bevat. Dat bestand heeft een .enlx- extensie. Het is aangeraden om regelmatig een Compressed Library te maken en op een veilige plaats te bewaren bij wijze van back-up van je library.   Een … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  EndNote: wat is een Traveling Library en waarvoor gebruik je dit?

  Een Traveling Library is een aparte bibliotheek waarin enkel die referenties uit één bepaalde tekst voorkomen. Dat zijn doorgaans heel kleine bibliotheken, die als dusdanig heel gemakkelijk met het manuscript mee verstuurd kunnen worden naar een uitgever, tijdschrift, editor, of andere. Een Traveling Library kan je aanmaken vanuit Word.   Anderzijds … Lees verder

  level: detail
  tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

  Evidence-based richtlijn: hoe een kwaliteitsvolle richtlijn opstellen?

  Wat is een evidence-based richtlijn?

  Een evidence-based guideline (ofwel: een richtlijn voor de klinische praktijk) is een systematisch opgestelde verklaring die aanbevelingen bevat om artsen, patiënten, zorgverleners of beleidmakers te helpen bij het nemen van beslissingen over passende gezondheidszorg in specifieke klinische omstandigheden met als doel om de zorg voor …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: evidence-based guideline   evidence-based richtlijn  

  FileSender: introductie

  Voor het versturen van grote digitale (werkgerelateerde) bestanden raadt de DICT Helpdesk van de Universiteit Gent de webapplicatie Belnet FileSender aan. Het voordeel van FileSender is dat je grote bestanden tot 6 TB gratis en op een veilige manier kan versturen. Je hoeft geen account aan te maken wanneer je …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: research data management  

  How to preserve and share data in data repositories?

  Preservation and sharing of data in a data repository

  The preferred option for data preservation and sharing is to deposit data in an established, trustworthy research data repository.

  A data repository is an online platform that is used to: 

  • Publish completed datasets.
  • Share datasets externally with different access levels and …
  Lees verder

  level: algemeen
  tags: Biblio   data register  

  ISBN: wat is dit en hoe vraag ik er een aan?

  ISBN staat voor Internationaal Standaard Boek Nummer. Het is een persistente identifier en unieke, wereldwijd gebruikte standaard voor de identificatie van boeken. Het doel van het ISBN is om elke titel die een uitgever publiceert snel en eenvoudig terug te vinden in databanken.
  Een ISBN is wettelijk niet verplicht, maar …

  Lees verder

  level: algemeen
  tags: FBW