Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 65 Gekozen categorie: Schrijven. Zoek in alle tips


EndNote: wat is dit?

EndNote is een softwarepakket dat helpt:

 • informatie te beheren: informatie verzamelen op één plaats, groeperen, becommentariëren, voorzien van trefwoorden
 • referenties, voetnoten en bibliografie aan te maken: referenties toevoegen aan teksten volgens een referentiestijl, zelf referentiestijlen aanpassen of aanmaken, bibliografische lijsten opstellen

Het gebruik van een referentiesoftware heeft vele voordelen:

 • creëren …
Lees verder

level: algemeen
tags: EndNote   refereren  

EndNote: wat is een Compressed Library en waarvoor gebruik je dit?

Een Compressed Library is een gecomprimeerde library die zowel je .enl-bestand als geassocieerde .data-folder in 1 bestand bevat. Dat bestand heeft een .enlx- extensie. Het is aangeraden om regelmatig een Compressed Library te maken en op een veilige plaats te bewaren bij wijze van back-up van je library.   Een … Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

EndNote: wat is een Traveling Library en waarvoor gebruik je dit?

Een Traveling Library is een aparte bibliotheek waarin enkel die referenties uit één bepaalde tekst voorkomen. Dat zijn doorgaans heel kleine bibliotheken, die als dusdanig heel gemakkelijk met het manuscript mee verstuurd kunnen worden naar een uitgever, tijdschrift, editor, of andere. Een Traveling Library kan je aanmaken vanuit Word.   Anderzijds … Lees verder

level: detail
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   refereren  

Evidence-based richtlijn: hoe een kwaliteitsvolle richtlijn opstellen?

Wat is een evidence-based richtlijn?

Een evidence-based guideline (ofwel: een richtlijn voor de klinische praktijk) is een systematisch opgestelde verklaring die aanbevelingen bevat om artsen, patiënten, zorgverleners of beleidmakers te helpen bij het nemen van beslissingen over passende gezondheidszorg in specifieke klinische omstandigheden met als doel om de zorg voor …

Lees verder

level: algemeen
tags: evidence-based guideline   evidence-based richtlijn  

LaTeX: wat is het?

LaTeX is een markuptaal (zoals HTML) die ervoor zorgt dat je tekst met een mooie layout uit je (digitale) printer rolt. Het wordt ook wel beschouwd als standaard voor wetenschappelijke werken. Hieronder een korte opsomming waarom LaTeX wel (of niet) voor jou geschikt kan zijn.

 

Voordelen van LaTeX
 • Wetenschappelijke …
Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing  

Mendeley: how to add PDFs to references

In the free Mendeley version, you can add PDFs to references manually. Here's how to do this:

 • Download a PDF of the article.
 • Open Mendeley Desktop.
 • Import the reference into your Mendeley library. OR Find and select the reference in your library.
 • In the lefthand column, click the '+' next …
Lees verder

level: detail
tags: refer  

Mendeley: how to add and edit references

There are two ways to add references to Mendeley. One method involves adding references in bulk, via databases like Web of Science or PubMed. This is called importing references. The other method is to manually add a reference, for instance if it's a print book, a presentation, …

Lees verder

level: detail
tags: refer  

Mendeley: how to cite while you write

There are many advantages to citing while you're writing (as opposed to adding all the references after you've finished your paper).

 • You'll be less likely to forget to cite sources (so a lower chance to accidentally plagiarise).
 • You'll remember where to put the sources.
 • It's also easier to find the …
Lees verder

level: detail
tags: refer  

Mendeley: how to delete duplicate references

You can easily delete duplicate references in Mendeley:

 • Open Mendeley Desktop.
 • Click 'Tools' > 'Check for duplicates'.
 • You can now delete the duplicate references one by one by clicking the trash icon next to the duplicate reference.

 

Lees verder

level: detail
tags: refer  

Mendeley: how to export your library

A switch to a different kind of reference management software is one of several possible reasons to export your references. When you export your references, you create a small file that you can import again in another type of software. The free Mendeley Desktop version only allows you to …

Lees verder

level: detail
tags: refer  

Mendeley: how to import references

Importing references into your library means you can save them for future research, to later edit or share them, or to cite them in a paper.

Web of Science
 • Open a browser via Athena or with a VPN-connection.
 • Go to Web of Science and search for the reference(s) you want …
Lees verder

level: detail
tags: refer  

Mendeley: how to organise your library

In Mendeley, you can organise your references in Collections with several sublevels. You can also create Groups, which are collections of references you intend to share with other researchers.

Collections

To create Collections:

 • Open Mendeley Desktop.
 • Click on 'New Collection' in the lefthand column under 'COLLECTIONS'.
 • Name the Collection. …
Lees verder

level: detail
tags: refer  

NVivo

NVivo, een softwareprogramma voor sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek, is het meest gebruikte programma voor kwalitatieve analyse in het Nederlandstalige gebied. Het is een veelzijdig programma met een uitgebreid gamma aan toegankelijke analyse-instrumenten, flexibel inzetbaar in de diversiteit aan kwalitatieve analysebenaderingen.

NVivo voor kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse gebeurt vandaag vrijwel standaard met de …

Lees verder

level: algemeen
tags: kwalitatief onderzoek  

OSCOLA (citatiestijl)

OSCOLA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) is een citeerstijl die je kan gebruiken indien je in een Engelstalige tekst wil verwijzen naar juridische bronnen, zowel primaire als secundaire. Op de website van Oxford University vind je zowel een uitgebreide handleiding als een quick reference guide. …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   FRE   refereren  

OSCOLA (reference style)

OSCOLA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) is a citation style that you can use if you want to refer to legal sources, both primary and secondary, in an English-language text. On the Oxford University website you will find both an extensive tutorial and a quick reference …

Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   FRE   refer  

Onderzoek: een stappenplan

Onderstaand stappenplan vermeldt de verschillende fasen in een onderzoekstraject (OVUR). Je kan het gebruiken als leidraad bij het uitvoeren van je onderzoek.

Omdat onderzoek geen "rechttoe rechtaan-proces" is, zijn voor jou misschien niet alle stappen van toepassing.

 

O - Oriënteren

Stap 1 - kies en verken je onderzoeksonderwerp en …

Lees verder

level: algemeen
tags: onderzoeksvraag  

OneNote: wat is dit?

OneNote kan je eigenlijk zien als een digitaal notitieblok. Het is perfect om tijdens vergaderingen te gebruiken door middel van touch of pen.

Je kan er:

 • notities in maken,
 • je ideeën opschrijven,
 • afbeeldingen invoegen,
 • content als documenten, e-mails, video's en audiobestanden in bewaren.

Een grote digitale map waar je dus alles in kwijt kan …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven  

Parafraseren: hoe doe je dat?

Je parafraseert wanneer je het idee of de ideeën van een andere auteur in je eigen woorden uitlegt, vaak met toegevoegde context.

 

 • Bepaal de hoofdgedachte. Het thema is meestal één woord, bijvoorbeeld de klucht. De hoofdgedachte kan dan zijn: de waardering voor pure klucht in de geschiedenis …
Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   auteursrecht   refereren  

Plagiaatdetectie: gebruik van de tool StrikePlagiarism

Waar vind je de tool?

Artikels of andere tekstuele werkstukken controleren op plagiaat? Het kan aan de UGent sinds kort met een nieuwe tool, StrikePlagiarism. De nieuwe tool is ingebouwd in de Ufora leeromgeving.

Lesgevers (en hun studenten) zijn er al langer mee vertrouwd in het kader van …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   artikel   EndNote   integriteit   refereren   tijdschrift  

RIS-files gebruiken

Via het Research Information Systems-bestand kan je makkelijk de bibliografische gegevens exporteren uit de catalogus en databanken, en gebruiken in Zotero of Endnote. 

In de catalogus vind je bij elk record een RIS-bestand terug onderaan bij "Uitgebreide informatie" onder het tabblad "Citeren".

Bij de meeste databanken kan je een …

Lees verder

level: algemeen
tags: EndNote  

Referentiesoftware: waarom gebruik je dit?

Referentiesoftware of bibliografische software laat je toe consequent informatie te verzamelen, te beheren en te gebruiken. De tool laat je toe:

 • een eigen bibliotheek van referenties aan te leggen
 • op eenvoudige wijze referenties en verwijzingen te integreren in een tekst, volgens een bepaalde citatiestijl, zoals bv. APA, MLA, Vancouver
 • op …
Lees verder

level: algemeen
tags: refereren  

Referentiestijl: wat is dit?

Een referentiestijl legt de regels vast die je moet volgen om te verwijzen naar bronnen. Er bestaan heel wat verschillende referentiestijlen, vaak gelieerd aan een bepaald vakgebied. Ook bepaalde wetenschappelijke tijdschriften leggen een eigen referentiestijl op. Enkele voorbeelden van referentiestijlen zijn: MLA, APA, Vancouver, IEEE, OSCOLA...

Pointers

Referenties moeten:

 • volledig …
Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   refereren  

Refereren: hoe doe je dat correct?

Wanneer je naar geraadpleegde bronnen verwijst, refereer je naar die bron; ofwel door de bron te parafraseren ofwel door die te citeren.

Op een juiste manier verwijzen of refereren naar de door jou geraadpleegde bronnen is essentieel voor het succes van jouw schriftelijke verslag (paper, master en dergelijke). Bekijk …

Lees verder

level: algemeen
tags: refer   refereren  

Refereren: hoe refereer ik naar wetgeving als niet-jurist.e?

Voor een scriptie in juridische opleidingen zijn er strikte richtlijnen voor het refereren naar wetgeving. Maar wat als je wilt refereren naar wetgeving in een scriptie niet in kader van een juridische opleiding?

 • Consistente referentiestijl: Gebruik dezelfde referentiestijl om te refereren naar wetgeving en andere bronnen. Vaak is dat …
Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   refereren  

Retraction Watch: wat is het?

Retraction Watch, overgenomen door Crossref in september 2023,, is een databank die publicaties verzamelt die ingetrokken (retractions) of gecorrigeerd (corrections) zijn, of waar vraagtekens (expressions of concern) over geuit zijn. Bij de databank hoort een blog waarin sommige ingetrokken publicaties worden besproken. Hoewel Retraction Watch pas sinds 2010 bestaat, …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   artikel   databank   evalueren   integriteit   kwaliteitsbeoordeling   refereren  

Schrijven: weet je wat je schrijft?

Het is belangrijk dat je weet wát je schrijft, met andere woorden wat voor soort tekst je op papier wilt zetten, voordat je daar effectief aan begint. Op het studentenportaal staat een overzicht met verschillende neerslagvormen en uitleg daarbij.

Je leest er meer over een:

 • paper
 • abstract
 • academische poster
 • onderzoeksvoorstel …
Lees verder

level: algemeen
tags: academic writing   academisch schrijven  

Systematische review: tips, tricks en tools

Hoe stel je een onderzoeksvraag en selectiecriteria op?

Formuleer een onderzoeksvraag waarin je bij voorkeur alle aspecten van je onderwerp benoemt. De PICO-vorm is een hulpmiddel om een klinische onderzoeksvraag op te stellen. Meer informatie over PICO vind je hier: Zoekstrategie voor onderzoekers (KCGG)

Hoe vind je geschikte zoektermen en … Lees verder

level: algemeen
tags: evalueren   FFW   FGE   kwaliteitsbeoordeling   onderzoeksvraag   systematische review   zoekstrategie