NVivo

NVivo, een softwareprogramma voor sociaalwetenschappelijk kwalitatief onderzoek, is het meest gebruikte programma voor kwalitatieve analyse in het Nederlandstalige gebied. Het is een veelzijdig programma met een uitgebreid gamma aan toegankelijke analyse-instrumenten, flexibel inzetbaar in de diversiteit aan kwalitatieve analysebenaderingen.

Kwalitatieve analyse gebeurt vandaag vrijwel standaard met de hulp van een softwareprogramma. Kwalitatieve software ondersteunt de kwalitatieve onderzoeker, maar neemt nooit zijn of haar hand- en hoofdarbeid over. Een goed inzicht in de mogelijkheden van een kwalitatief softwareprogramma helpt om tijd vrij te maken voor de analyse zelf. 

Met het programma kan je basisvaardigheden uitvoeren, zoals gegevens beheren, werken met memo’s en kwalitatieve data coderen. Het kan gebruikt worden voor zowel tekstuele gegevens (zoals interviews en focusgroepen) als voor audiovisueel materiaal (geluid, video en beelden). Het biedt ook meer gevorderde analyse-instrumenten, zoals case coderen, queries, matrices en modellen (maps).

UGent heeft een licentie voor NVivo Academic.

Je vindt het programma in Athena bij de Apps.

Op de helpdesk van DICT vind je verdere informatie over toegang buiten Athena.

 

Binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent is een e-learningmodule over de basis van ‘Qualitative methods’ uitgewerkt die op het platform Zephyr te raadplegen is. Bijkomend helpen deze twee presentaties je op weg:

  • Zelfstudie door Sofie Verhaeghe, Ineke van Eechoud en Tina Vandecasteele (gebaseerd op presentatie Saskia Decuman)
  • NVivo workshop door Katrien Verleye

 

 

 

 

Bronvermelding

Mortelmans, Dimitri. Kwalitatieve Analyse Met Nvivo. 2e herwerkte druk Leuven: Acco, 2017.


Laatst aangepast 18 augustus 2022 16:42