Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA)

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) is een bibliografische databank met internationale literatuur rond taalkunde en aanverwante disciplines in de taalwetenschappen (vb. toegepaste taalkunde, leerstoornissen, fonologie, fonetiek, psycholinguistiek etc.).

LLBA bevat een thesaurus, waarin je zoektermen uit een gecontroleerd vocabularium kan selecteren en opnemen in jouw zoekopdracht.

Toegang

Deze databank is volledig toegankelijk binnen het UGent netwerk (UGentNet).

Zoekoperatoren

Booleaanse operatoren:

In alle databanken op het Proquest-platform kan je Booleaanse operatoren gebruiken om je zoekopdracht breder (OR) of specifieker (AND / NOT) te maken. Als je binnen één zoekopdracht verschillende operatoren combineert, gebruik je best haakjes om de volgorde van de bewerkingen binnen jouw zoekopdracht te controleren.

Wildcards:

 • Letters vervangen met een vraagteken (?).
  • Je kan deze wildcard in het midden of op het einde van een woord gebruiken 
  • bijvoorbeeld: ne?t geeft zowel next, neat, als nest
  • Je kan meerdere van deze wildcards gebruiken binnen één woord
 • De asterisk (*) wildcard kan je gebruiken om naar variaties van een woord te zoeken.
  • bijvoorbeeld: farm* geeft farm, farms, farmer, farming
  • bijvoorbeeld: colo*r geeft colour, color

Andere operatoren:

De Near-operator NEAR/n of N/n: je kan met deze operator bepalen hoever twee woorden van elkaar verwijderd mogen voorkomen in eender welke volgorde. Vervang daarvoor de kleine ‘n’ door een cijfer (vb. media N/3 women). Gebruik hier altijd het slash-teken (/)!

De Pre-operator PRE/n of P/n: zo zoek je naar documenten die een zoekterm bevatten die binnen een bepaald aantal woorden vóór een tweede term voorkomt (vb. shares P/4 technologies). Gebruik hier altijd het slash-teken (/)!

Speciale karakters

Diakritische tekens worden genegeerd in een zoekopdracht. Zo geeft een zoekopdracht met het woord før dezelfde resultaten als een zoekopdracht met de woorden for, för, fór, etc.

Export

Je kan een citatie kopiëren en plakken via de knop Cite.

Je kan de referentie via deze knop ook exporteren naar Zotero, of naar een andere referentiemanager, door een RIS-bestand te kiezen.

 

Bronvermelding

Proquest: algemene zoektips

Meer tips


Laatst aangepast 13 februari 2024 10:51