Ook interne resultaten weergeven.
Aantal resultaten: 65 Gekozen categorie: Schrijven. Zoek in alle tips


Ufora: wetenschappelijke bronnen koppelen in een cursus

In Ufora, het leerplatform van de UGent, kan je wetenschappelijke bronnen linken per inhoud of (sub)module van een cursus. Hieronder lees je stapsgewijs hoe je zelf koppelingen maakt naar documenten/bestanden en webpagina's in Ufora. 

Merk op dat enkel cursusbeheerders en lesgevers aanpassingen kunnen doen aan een cursus en/of (sub)modules. …

Lees verder

level: algemeen
tags: bibliotheek   databank  

V&A (citatiestijl voor opleiding rechten)

Ben je student of onderzoeker aan de faculteit rechten, dan wordt je geacht voor je (Nederlandstalige) publicaties de juridische verwijzingen en afkortingen te gebruiken in je publicaties  (thesis, wetenschappelijke artikels). In EndNote vind je deze verwijsstijl terug als V&A.

Gezien EndNote een Amerikaans softwarepakket is, werd een eigen versie van …

Lees verder

level: algemeen
tags: academisch schrijven   refereren  

Vergelijking Jabref/Endnote/Zotero/Mendeley

Voor referentiebeheer zijn veel (al dan niet betalende) softwares voor handen. In deze tip vergelijken we 4 courant gebruikte systemen:

1. Installatie Kostprijs
  • Jabref: gratis (open source)
  • Endnote: licentie via UGent (Clarivate Analytics …
Lees verder

level: algemeen
tags: EndNote   refereren  

Zotero: hoe beheer ik mijn bronnen in Zotero?

Hoe kan je in Zotero bronnen toevoegen of bewerken?

Bronnen toevoegen

Bronnen toevoegen aan jouw bibliotheek kan je manueel doen of aan de hand van de browserextensie die je eerder toevoegde. In beide gevallen controleer je best welke gegevens er opgeslagen worden, zodat je tijdig kan vervolledigen.

Bronnen manueel toevoegen … Lees verder

level: algemeen
tags: refereren  

Zotero: hoe citeren in Word of LibreOffice?

De Zotero-client installeert automatisch ook een plugin voor je tekstverwerker. Als je wilt citeren uit jouw Zotero-bibliotheek, start dan steeds eerst Zotero op en daarna Word, zodat alle plugins correct laden. Afhankelijk van de tekstverwerker die je gebruikt, ziet de Zotero-plugin eruit als een tabblad bovenaan of als een werkbalkje …

Lees verder

level: algemeen
tags: refereren