Ufora: wetenschappelijke bronnen koppelen in een cursus

In Ufora, het leerplatform van de UGent, kan je wetenschappelijke bronnen linken per inhoud of (sub)module van een cursus. Hieronder lees je stapsgewijs hoe je zelf koppelingen maakt naar documenten/bestanden en webpagina's in Ufora. 

Merk op dat enkel cursusbeheerders en lesgevers aanpassingen kunnen doen aan een cursus en/of (sub)modules. Wel kunnen zij anderen toestemming geven om dat ook te doen.

Wat?

Een koppeling in Ufora is eigenlijk niet meer dan een aanklikbaar stuk tekst dat de gebruiker doorverwijst naar een bepaalde webpagina, zoals lib.ugent.be, biblio.ugent.be, een (e-)boek of (e-)journal, een databank, een Youtube-filmpje, enz. Stuk voor stuk materialen die de inhoud van een module verrijken en/of verduidelijken. 

Stap per stap

  1. Ga naar 'Inhoud' en klik vervolgens op een (sub)module. 
  2. Klik op ‘Uploaden/maken’ en vervolgens op ‘Een koppeling maken’. 
  3. Er zal een venster verschijnen waar je een titel en link kan invullen. 
  4. Wanneer je op ‘maken’ klikt, zal de koppeling in de submodule komen te staan.
  5. Nadien kan je, indien gewenst, nog een beschrijving en/of een beperking toevoegen. Dat laatste zal bepalen welke studenten de koppeling zullen zien en wanneer, afhankelijk van de door jou aangegeven data en voorwaarden voor bekendmaking.

Indien je ‘als externe bron openen’ aanvinkt, zal de koppeling niet geopend worden als een venster in Ufora, maar de gebruiker doorverwijzen naar een venster buiten Ufora. De gebruikersvoortgang wordt dus niet bijgehouden.

Zo ziet het e-boek eruit in Ufora:

Voor handleiding, tips en FAQ rond Ufora, zie ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/ict/ufora.

Bijlagen

Bronvermelding

https://www.ugent.be/intranet/nl/op-het-werk/ict/ufora


Laatst aangepast 19 oktober 2023 16:32