Bronnen: informatie zoeken en vinden

Wil je iets schrijven of wil je informatie vinden en ben je daarvoor op zoek naar de juiste bronnen? Volg het onderstaande stappenplan (te vinden op de webpagina van het studentenportaal). Bekijk daar ook de tips over Internetbronnen. Kijk eens op lib.ugent.be bij Databanken en bij Databanken per faculteit en ook op de website van jouw faculteitsbibliotheek.

1. Verfijn

 • Verfijn je onderwerp op basis van literatuur over je onderwerp.
 • Verken het terrein. Lees bijvoorbeeld een publicatie van jouw promotor om te weten waar die mee bezig is en wat die verwacht.

2. Selecteer

 • Op basis van je onderzoeksvraag, zoek je nu literatuur (hier vind je een lijst met handige hulpmiddelen). Lees eerst alle theoretische bronnen en bekijk nadien het empirisch onderzoek. Bepaal of jouw onderzoeksveld en onderzoeksvraag aan de slag gaat met primaire en/of secundaire bronnen.
 • Zoek systematisch: gebruik de sneeuwbalmethode.
 • Zoek actief naar hiaten in de theorie over je onderwerp:
   - Welke hypothesen werden nog niet belicht?
   - Ontbreken er misschien experimenten?
   - Is er een probleem in verband met de methodologie in de bronnen?

       Vermeld deze hiaten in je inleiding.

 • Creëer een duidelijk conceptueel en theoretisch kader.
 • Beoordeel de gevonden bronnen: zoek per bron de invalshoek van die specifieke bron zodat je het materiaal in de juiste context kan plaatsen.
 • Sta kritisch tegenover internetbronnen.
 • Geef de voorkeur aan recente bronnen en actuele inzichten.

3. Schrijf neer

 • Maak aantekeningen, schema's van de resultaten van je zoekacties.
 • Analyseer, combineer en synthetiseer de informatie.
 • Houd fiches bij van alle zoekacties met de belangrijkste informatie.

4. Stel een referentielijst op

 

Bronvermelding

 

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 17 november 2023 16:28