Start een Open Access tijdschrift

Via het Open Access platform van UGent

Via https://openjournals.ugent.be stelt de Universiteitsbibliotheek Gent een publicatieplatform beschikbaar aan (UGent) redacties van open access tijdschriften. Zowel startende als reeds bestaande tijdschriften kunnen van dit platform gebruik maken om hun tijdschrift online te publiceren.

Ook redactionele workflows zoals het ontvangen van artikels, organiseren van peer review, contacteren van auteurs, etc. worden in deze applicatie ondersteund.

De Boekentoren biedt het platform aan en geeft advies en opleiding.

Ben je (hoofd)redacteur van een open access tijdschrift en wil je meer weten over deze service, neem dan contact op met openscience@ugent.be .

Vraag subsidie aan bij de Universitaire stichting

De Universitaire Stichting kan subsidie verlenen om het uitgeven te bevorderen van tijdschriften met hoogstaand wetenschappelijk niveau waarvan het wetenschappelijke redactiecomité in België gevestigd is, onder meer om de publicaties in Open Access te kunnen aanbieden. Volgende overwegingen komen in aanmerking:

  • het beschikbaar stellen van de archieven onder elektronische vorm, zo mogelijk in Open Access,
  • het plaatsen van de nieuwe nummers op internet, bij voorkeur in Open Access.

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 14 november 2023 10:47