Belgische wetgeving vinden

Belgische (federale) wetgeving kan je terugvinden op het platform Belgische wetgeving. Via één enkele interface kan je opzoekingen verrichten in zowel de databank van de Wetgevingsindex als in de databank van de geconsolideerde Wetgeving.

Op Belgielex, de kruispuntbank van de Belgische wetgeving, vind je zowel federale als regionale wetgeving terug. Deze databank is beschikbaar in de 3 officiële talen van België en in het Engels.

Meer informatie

Overzicht van online bronnen van Belgische wetgeving op de website van de faculteitsbibliotheek Recht & Criminologie

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 1 februari 2024 10:53