[FWO][HORIZON EUROPE] ERA4HEALTH – Horizon Europe co-fund partnership ‘CARDINNOV’ 2023

* ENGLISH VERSION BELOW * 

Deze eerste transnationale oproep focust zich op cardiovasculaire ziekten, en meer specifiek op mogelijke innovatieve behandelingen op het gebied van hart- en vaatziekten. Onderzoeksvoorstellen dienen één of beide van ondergenoemde topics te behandelen:

  • Repair and/or regeneration of the heart and/or the blood vessels
  • Chronic heart failure and atrial fibrillation

Financiering is mogelijk bij FWO via het FO-en SBO-kanaal. 

Projecten hebben een looptijd van 36 maanden. Er kan per project 350 000 EUR (inclusief overhead) worden aangevraagd bij FWO. 

 

Deadline pre-proposal: 7 februari 2023 16:00 CET

 

Onderzoekers worden sterk aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Gelieve het projectbudget 5 werkdagen voor indiening voor te leggen aan vlaams-federaal@ugent.be 

 

***

This first transnational call addresses the cardiovascular diseases thematic, and is more specifically focussed on research targeting the development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular diseases. Research proposals should address one or both of these call topics:

  • Repair and/or regeneration of the heart and/or the blood vessels
  • Chronic heart failure and atrial fibrillation

FWO finances projects through the Fundamental and Strategic Basic Research funding channel. Projects run for 36 months. You can request max. 350 000 EUR (overhead included) at FWO. 

 

Deadline pre-proposal: 7 February 2023 16:00 CET 

 

Researchers are strongly encouraged to contact the FWO before submission in view of the eligibility criteria, in order to avoid the ineligibility of a researcher and potentially the project consortium as a whole.

Please send the project budget to vlaams-federaal@ugent.be 5 working days before submission. 

 

 

 

16 januari 2023 19:10