Call voor ondersteuning en wetenschappelijke onderzoek naar Multiple Sclerose

Tweejaarlijks organiseert MS-Liga Vlaanderen vzw een call voor de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose. Daarvoor wordt een financiering voorzien van €80.000, verdeeld over 2 jaar. Het gaat in eerste instantie om projecten van toegepast wetenschappelijk onderzoek, maar ook relevant fundamenteel onderzoek wordt toegelaten. 

 

In bijlage vindt u het reglement met de procedure. De projecten moeten voor 25 maart 2024 worden ingediend via het online submission form https://samen.ms-vlaanderen.be/nl/ms-grant-program. Projecten ingediend na deze datum komen niet meer in aanmerking.

De ingediende onderzoeksprojecten worden bij indiening zowel formeel als inhoudelijk gescreend door de Adviescommissie, samengesteld uit een vertegenwoordiger van iedere Nederlandstalige universiteit en de in het programma van de chronische conventie opgenomen ziekenhuizen met een revalidatiecentrum. Buitenlandse juryleden scoren de onderzoeksprojecten waarna de Adviescommissie de ranking opstelt op basis van de uitgebrachte scores. De ranking en toelichting hiervan worden overgemaakt aan het Bestuursorgaan van MS-Liga Vlaanderen, die de beslissing honoreert. 

 

Om iedereen gelijke kansen te geven, gelieve deze informatie zo snel mogelijk door te sturen naar alle MS-gerelateerde onderzoekscentra in uw instelling.

2 februari 2024 10:14