[FWO] Interne deadline Junior en Senior Onderzoeksprojecten | Internal deadline Junior and Senior Research projects

* ENGLISH VERSION BELOW * 

Plan je een aanvraag voor een FWO onderzoeksproject? Vergeet je projectvoorstel niet in te dienen voor 15 maart 2024 - 17:00 via het FWO e-loket.

Team Vlaams-Federaal kijkt het projectvoorstel na op volgende elementen: 

  • Ontvankelijkheid (co-)promotor UGent
  • Ontvankelijkheid project budget

We checken bovendien of volgende documenten zijn opgeladen, maar kijken de inhoud en vorm ervan niet na:

  • CV (co-)promotor(en)
  • Consent form (indien nodig)
  • Publicatielijst promotor

Wil je nog verder werken aan je projectvoorstel na 15 maart, laat dit weten via vlaams-federaal@ugent.be (emailbericht: "GELIEVE TERUG OPEN TE STELLEN IN FWO E-LOKET: APPLICATION NUMBER GXXXX25N") zodat we jouw projectvoorstel opnieuw kunnen openstellen in het e-loket.  

DIEN ZEKER IN VOOR 15 MAART, ZODAT WE TIJD HEBBEN OM DE ONTVANKELIJKHEID TE CONTROLEREN.

***

Will you submit a proposal for an FWO research project? Please submit your proposal before 15 March 2024 -17:00 via the FWO e-portal.

Team National Funding revises the following elements of your proposal:

  • Eligibility (co-) supervisor Ghent University
  • Eligibility project budget

We check if the documents below have been uploaded, but we do not revise the content/form:

  • CV (co-)supervisor(s)
  • Consent form (if necessary)
  • Publication list supervisor

If you want to continue working on your proposal after 15 March, please inform us via vlaams-federaal@ugent.be (with message: PLEASE REOPEN IN FWO E-PORTAL: APPLICATION NUMBER GXXXX25N") We will reopen your proposal in the e-portal.

PLEASE SUBMIT BEFORE 15 MARCH, TO ALLOW OUR TEAM TO CHECK IF YOUR PROPOSAL IS ELIGIBLE FOR FUNDING.

 

31 januari 2024 10:22