[VLAIO] Oproep TETRA: met focus op praktijkgericht onderzoek | New TETRA call: with focus on practice-oriented research

De nieuwe oproep TETRA staat open, met uiterste indieningsdatum dinsdag 7 februari 2023 om 12.00 uur. De indiening gebeurt via de online module.

Wat is TETRA?

De oproep TETRA staat open voor onderzoeksgroepen van Vlaamse hogescholen en Vlaamse universiteiten, die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. TETRA-projecten willen kennis vertalen naar bruikbare concepten of prototypes die nieuwe marktopportuniteiten bieden aan ondernemingen en/of social profit organisaties. Daarnaast stroomt de nieuwe kennis door naar opleidingen aan hogescholen en geïntegreerde opleidingen aan de universiteiten.

Indienen met UGent?

Bekijk op de website van UGent de verschillende stappen die moeten genomen worden om administratief in orde te zijn.

Meer info

 

Contact UGent

 

Aanvragen voor externe projectfinanciering moeten ten laatste 5 werkdagen voor de deadline aangemeld worden.

 

***

 

The new TETRA call is open, with submission deadline Tuesday 7 February 2023 at 12:00. The submission will be online, using the VLAIO platform.

What is TETRA?

The TETRA call is available for research groups from Flemish university colleges and Flemish universities, who are actively which are actively engaged in practice-oriented research. TETRA projects aim to translate knowledge into usable concepts or prototypes that offer new market opportunities to companies and/or social profit organisations. In addition, the new knowledge is being used in the higher education programme at university colleges or universities. For the latter this can only be the integrated courses ("geïntegreerde opleidingen").

Submit with Ghent University?

Take a look at the website for the different steps to get your project submitted correct and in time.

More information

Contact

 

Applications for external project funding must be notified no later than 5 working days before the deadline of submission.

24 november 2022 15:37