[BELSPO] Tweede SBEP oproep: “Unified paths to a climate-neutral, sustainable, and resilient blue economy: engaging civil society, academia, policy, and industry".

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is één van de Belgische partners in het Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) https://bluepartnership.eu/.

 

Oproep

SBEP lanceert zijn tweede oproep “Unified paths to a climate-neutral, sustainable, and resilient blue economy: engaging civil society, academia, policy, and industry".

Deze tweede gecofinancierde oproep bundelt nationale en regionale financiële middelen via de deelname van 38 financieringsinstellingen uit 26 landen (20 lidstaten, 5 geassocieerde landen en 1 derde land: België, Brazilië, Cyprus, Denemarken, Estland, Faeröer, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden, Nederland, Tunesië en Turkije) die verantwoordelijk zijn voor de financiering van onderzoeks- en innovatieacties in de blauwe economie, met financiële steun van de Europese Commissie.

 

Het totale geraamde budget bedraagt ongeveer 40 miljoen euro.

 

De tweede gecofinancierde oproep beoogt de ondersteuning van transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten (36 maanden) op één van de 4 onderstaande prioritaire thema’s:

(1) Digital Twins of the Ocean at regional sub basin scale 

(2) Blue economy sectors, development of marine multi-use infrastructures 

(3) Planning and managing sea-uses at the regional level  

(4) Blue Bioresources (BELSPO financiert thema 4 niet)

 

Informatie

Meer informatie (tekst van de oproep, formulieren, online indieningsplatform, ...) is beschikbaar op de website

Belgische partners die BELSPO-financiering aanvragen moeten de BELSPO richtlijnen in het document van de oproep volgen. 

BELSPO heeft een budget van 500.000€ voorzien voor deze oproep. 

 

Deadlines

De deadline voor de indiening van de pre-voorstellen is 10/04/2024, 15:00 CET. Het indienen van pre-voorstellen is verplicht.

De deadline voor het indienen van het volledige voorstel is 06/11/2024, 15:00 CET .

Feb. 21, 2024, 10:05 a.m.