Op zoek naar financiering voor de publicatie van een boek, een tijdschrift of een artikel? | Looking for funding to publish a book, a journal or an article?

Als je op zoek bent naar financiering om een boek, een tijdschrift of een artikel te publiceren, dan kan je subsidies aanvragen bij de Universitaire Stichting

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de toekenning van de subsidie. Zo kan de subsidie enkel toegekend worden aan werken die aantoonbaar voortkomen uit onderzoek in een Belgische onderzoekseenheid. Open Access wordt gestimuleerd. Een bonus is dat gesubsidieerde boeken kunnen worden opgenomen in VABB.

Hou zeker rekening met de indiendata. Jaarlijks zijn er drie perioden waarin een aanvraag voor subsidie voor boeken ingediend kan worden, nl. op 15 september, 15 januari en 15 april. Een aanvraag tot subsidie ter ondersteuning van wetenschappelijke tijdschriften moet voor 15 april worden ingediend. Subsidieaanvragen voor wetenschappelijke artikelen kunnen heel het jaar door ingediend worden.

 

***

If you are looking for funding to publish a book, a journal or an article, you can apply for a grant from the University Foundation

There are some conditions attached to the grant. The grant can only be awarded to works that are demonstrably the result of research in a Belgian research unit. Open Access is stimulated. A bonus is that subsidised books can be included in VABB.

Be sure to take the submission dates into account. Every year, there are three periods in which a request for a grant for books can be submitted, namely on 15 September, 15 January and 15 April. A request for a grant in support of scientific journals must be submitted before 15 April. Grant applications for scientific articles can be submitted all year round.

 

Oct. 24, 2023, midnight