[FWO] Vooraanmeldingen FWO Middelzware Infrastructuur consulteerbaar finale consortiumsamenstelling || Pre-announcements FWO Medium-scale research infrastructure consultable for final consortium composition

NEDERLANDS

Op 3 juli publiceerde het FWO de overzichtslijst met vooraanmeldingen voor de oproep FWO Middelzware Infrastructuur van 2023 (met 11 september 2023 als interne deadline voor het volledige dossier). Deze lijst bevat voor iedere vooraanmelding de titel, een korte samenvatting en de huidige consortiumsamenstelling. De lijst met vooraanmeldingen is opgedeeld per domein (alfa/bèta/gamma) om gerichter te kunnen zoeken. De lijst is te consulteren via de deze link. De info op de FWO website is hier terug te vinden.

Wij nodigen u bij deze uit om eens te kijken of er onder de vooraanmeldingen ingediend vanuit andere UGent-onderzoeksgroepen en andere universiteiten, er eventueel vooraanmeldingen tussen zitten die sterk aanleunen bij uw expertise rond specifiek aangevraagde onderzoeksinfrastructuur. Desgevallend kan het nuttig zijn om na te gaan of u alsnog zou kunnen toetreden tot het voorgestelde consortium door rechtstreeks contact op te nemen met de hoofdpromotor.

ENGLISH

On July 3rd, the FWO published the overview list with pre-announcements for the 2023 FWO Medium-scale research infrastructure call (with 11 September 2023 as the internal deadline for the full application). This list contains the title, a short abstract and the current consortium composition for each registered pre-announcement. The list of pre-announcements is divided by domain (alpha/science/gamma) to allow a more targeted search. The list can be accessed via this link. The relevant FWO website can be found here

We hereby invite you to take a look at the pre-announcements submitted by other UGent research groups and other universities to see if any of them are highly related to your expertise on specifically requested research infrastructures. If so, it may be useful to find out whether you could still join the proposed consortium by contacting the main promoter directly.

Aug. 18, 2023, 9:57 a.m.