Nieuwsbrief e-Procurement | e-Procurement newsletter

We willen u informeren dat u zelf kan inschrijven op nieuwsbrieven van e-Procurement zodat u rechtstreeks op de hoogte wordt gebracht van relevante oproepen. We raden u dan ook aan om dit massaal te doen.

Indien u een account aanmaakt, kan u zich abonneren op nieuwsbrieven via kernwoorden (bv. welzijn) en cpv-codes per domein.

Hoe inschrijven?

Via deze   https://my.publicprocurement.be/um/home.action link  kan u een profiel aanmaken.

Klik bovenaan op ‘Central User Management’ en daarna op ‘Registreren als onderneming’ (Links, onder aanmelden).

Wanneer u een profiel hebt aangemaakt kan u via e-Notification inloggen.

Daar kan u uw zoekprofiel aanpassen en bepaalde kernwoorden of CPV-codes toevoegen.

Procedure m.b.t. aanvragen voor externe financiering van onderwijs- en onderzoeksprojecten

De procedure bij het aanvragen van externe financiering kan u raadplegen via deze link

Bij vragen kan u contact opnemen via vlaams-federaal@ugent.be 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Call to researchers: register NOW for the e-Procurement newsletter and don't miss a single call from federal, state and local governments!

Don't miss a single call from e-Procurement and therefore register NOW directly to this newsletter! 

We would like to inform you that you can subscribe to e-Procurement newsletters yourself so that you will be directly notified of relevant calls. We therefore encourage you to do this en masse.

If you create an account, you can subscribe to newsletters by keywords (e.g., welfare) and CPV codes by domain.

How to subscribe?

Through this https://my.publicprocurement.be/um/home.action link you can create a profile.

Click on 'Central User Management' at the top and then on 'Register as a company' (on the left, under login).

Once you have created a profile, you can log in via e-Notification.

There you can customize your search profile and add certain keywords or CPV codes.

Procedure for applying for external funding for education and research projects

The procedure for applying for external funding can be consulted via this link.

If you have any questions, please contact vlaams-federaal@ugent.be

June 14, 2023, 11:56 a.m.