Kom op Tegen Kanker lanceert oproep voor preventieonderzoek 2023

Kanker voorkomen door in te spelen op de vermijdbare oorzaken van de ziekte. Dat is waar Kom op tegen Kanker naar streeft.

Kom op tegen Kanker lanceert een oproep voor prevetieprojectendie onderzoek doen naar één van de volgende risicofactoren:

• Alcohol: het bewustzijn van het verband tussen licht en matig alcoholgebruik en kanker vergroten en alcoholgebruik bij (jong)volwassenen denormaliseren

• Overgewicht/obesitas

• Fijn stof

• Hormoonverstorende stoffen

• Genetische voorbeschiktheid

Ook projecten die onderzoek doen rond volgende aspecten van vroegopsporing komen in aanmerking:

• Uittesten van de implementatie van nieuwe screenings(methoden)

• In kaart brengen van het maatschappelijk draagvlak voor screenings

• Valideren van nieuwe/aangepaste protocollen

• Verbeteren van de toegankelijkheid van vroegopsporing

 

Budget per project: 450.000 euro

Totaalbudget voor deze oproep: 1.600.000 euro

Deadline indiening: 11 mei 2023 (uiterlijk middernacht)

Meer info over de indienmodaliteiten: https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/onderzoek-en-zorg-financieren/preventieprojecten

 

Jan. 27, 2023, 3:17 p.m.