Je vaardigheden rond wetenschappelijke integriteit aanscherpen? Volg een dilemma training! | Sharpen your skills on research integrity? Follow a dilemma training!

Wat? 

Op de cursusdag worden onderzoekers aan de hand van zelf aangebrachte of real life cases uitgedaagd om na te denken over mogelijke integriteitsissues verbonden aan de dagelijkse onderzoekspraktijk. Onder begeleiding leer je gevoelige situaties herkennen. Je exploreert en bediscussieert ten gronde in kleine groepen de verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan en deelt ervaringen. Je ontvangt toepasbaar advies en ervaart een toename in je vertrouwen om dergelijke issues in je eigen praktijk aan te pakken.

Heb je zelf een casus die je graag, anoniem, wil besproken zien, dan kan je deze ten laatste 5 dagen voor de trainingsdag overmaken via Stefanie.VanderBurght@ugent.be.

Voorkennis: Je neemt zelfstandig module 1 tem 4 door van de online cursus Mind the GAP, zodat je vertrouwd bent met de basisbegrippen en -kennis die gehanteerd worden. (Mind the GAP: https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/451494). Dit is afgerond voor de start van de cursusdag.

 

Voor wie?

Deze training is gericht op onderzoekers, ATP-medewerkers die betrokken zijn bij academisch onderzoek, en studenten die een affiniteit hebben met onderzoek.

 

Wanneer*? 

12/3 – 14.30u tot 16.30u - Vergaderzaal 1.1, Gebouw Baekeland, Technologiepark Zwijnaarde 130, Campus Ardoyen.

17/6 – 9u tot 11u Vergaderzaal 5.1 Jozef De Ley, Gebouw L9, K.L. Ledeganckstraat 35, Campus Ledeganck. 

22/11 - 12.30u tot 14.30u - Campus Aula (verdere details volgen).

* datum en locatie zijn vrij te kiezen. Alle trainingsdagen zijn generiek van inhoud en niet faculteits- of disciplinegebonden.

 

Inschrijven?

Via UTOP (zoekterm ‘dilemma training’ - in de SuccessFactors app op Athena). 

Wie geen toegang heeft tot UTOP kan inschrijven via de Event Manager.  

https://event.ugent.be/registration/dilemmatrainingRI4 - Campus Ardoyen 

https://event.ugent.be/registration/dilemmatrainingRI5 - Campus Ledeganck 

https://event.ugent.be/registration/dilemmatrainingRI6 - Campus Aula 

 

****

What? 

On the course day, researchers are challenged by supplied (in advance) or real-life cases, to think about possible integrity issues related to daily research practice. Under supervision, you learn to recognise sensitive situations. In small groups, you explore and discuss in depth the various options for dealing with them and share experiences. You will receive applicable advice and experience an increase in your confidence to deal with such issues in your own practice. 

If you would like your own case discussed in the training, anonymously, you can submit it no later than 5 days before the training day via Stefanie.VanderBurght@ugent.be.

Preparation: Participants go through modules 1 to 4 of the online training tool Mind the GAP in order to become familiar with the basic concepts and knowledge used in the in-depth training. 

(Mind the GAP: https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/451494). This task is completed by the start of the course day.

 

For who? 

This training is aimed at researchers, administrative and technical staff (ATP) involved in academic research, and students who have an affinity for research.

 

When*?

12/3 – 14.30u to 16.30u - Vergaderzaal 1.1, Gebouw Baekeland, Technologiepark Zwijnaarde 130, Campus Ardoyen.

17/6 – 9u to 11u Vergaderzaal 5.1 Jozef De Ley, K.L. Ledeganckstraat 35, Campus Ledeganck. 

22/11 - 12.30u to 14.30u - Campus Aula (tbd).

* You’re free to choose date and location. All training days are generic in content and not faculty- or discipline-specific.

 

Register?

Via UTOP (search ‘dilemma training’ - in the SuccessFactors app on Athena). 

If you don’t have access to UTOP register via the Event Manager 

https://event.ugent.be/registration/dilemmatrainingRI4 - Campus Ardoyen 

https://event.ugent.be/registration/dilemmatrainingRI5 - Campus Ledeganck 

https://event.ugent.be/registration/dilemmatrainingRI6 - Campus Aula 

 

Feb. 9, 2024, 9:39 a.m.