[BOF] Maatschappelijk Valorisatiefonds | Societal Value Creation Fund

Binnen de context van het institutionele beleid inzake maatschappelijke impact van onderzoek kunnen onderzoekers tot tweemaal per jaar financiering aanvragen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds ter ondersteuning van maatschappelijke valorisatieactiviteiten.

Dergelijke activiteiten kunnen van velerlei aard zijn: wetenschapscommunicatie en bijdragen aan het maatschappelijk debat, bepaalde vormen van maatschappelijke dienstverlening, ontwikkeling van tools en guidelines voor specifieke gebruikersgroepen, beleidsadvies, cocreatieplatformen, etc.

Vanaf woensdag 29 maart 2023 kunnen aanvragen via GISMO worden ingediend voor de voorjaarsoproep (deadline 27 april 17u)

Raadpleeg de specifieke webpagina voor meer informatie. 

***

Within the framework of the institutional strategy on societal impact of research, researchers can apply for funding up to twice a year through the Special Research Fund to support their societal value creation activities.

This call provides financial support for societal value creation activities. These activities can manifest themselves in many ways: science communication and contributions to the societal debate, certain types of service to society, development of tools and guidelines for specific end-users, policy advice, co-creation platforms, etc.

From Wednesday 29 March 2023 onwards project proposals may be submitted via GISMO for the Spring call (deadline 27 April 5pm)

Consult the specific webpage for more information (requirements, deliberation, …). Online application via GISMO.

 

 

March 23, 2023, midnight