[FWO] Dien je aanvraag voor een FWO onderzoeksproject in via het FWO e-loket | Submit your proposal for an FWO research project via the FWO e-portal

*ENGLISH VERSION BELOW* 

Indien u het projectvoorstel na 14 maart indient via het FWO e-loket ("submit"), kijkt Team Vlaams-Federaal het projectvoorstel na op de verschillende ontvankelijkheidscriteria en dienen we uw voorstel in bij het FWO. We contacteren u in dat geval enkel bij problemen met ontvankelijkheid. We kunnen geen budgetvoorstellen nakijken die per e-mail worden verzonden (behalve voor Weave-projecten waarbij FWO als partner agency optreedt). 

FWO deadline: 3 april 2023 - 17:00 (via FWO e-loket "submit"). Let op: Als onderzoeker kan je niet rechtstreeks indienen bij het FWO.  De eigenlijke indiening gebeurt door DOZA team Vlaams-Federaal, met als deadline 3 april 17:00. Dien de finale versie van uw projectvoorstel dus ruim voor de FWO-deadline in via het e-loket.

***

If you submit your proposal via the FWO e-portal ("submit") after 14 March , Team National Funding will check the eligibility criteria and submit the proposal to FWO. We only contact you if we find an error. We cannot check budget proposals sent by e mail (exception: Weave project proposals with FWO as partner agency). 

FWO deadline: 3 April 2023 – 17:00 (via FWO e-portal “submit”). Note: As a researcher you CANNOT submit directly to the FWO. The actual submission to the FWO is done by Team National Funding, for which the deadline is April 3, 17:00. Please submit the final version of your project proposal well before the FWO-deadline via the e-portal. 

 

 

March 14, 2023, 2:53 p.m.